รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว
การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

ยูนิตสวิตช์ปุ่มกด (สีเหลือง) OP-87173

OP-87173 - ยูนิตสวิตช์ปุ่มกด (สีเหลือง)

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-87173

ชนิด

ชุดสวิตช์ปุ่มกด (สีเหลือง)

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

VT3-Q5H(G)/V6H(G)

หมายเหตุ

ชนิดกดล็อค, 1a2b 30 VDC, 1 ยูนิต (1a คือ จุดสัมผัสหน้าจอ)

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ