จอสัมผัสVT3 ซีรี่ส์

OP-80929

VT3-X15 แบ็คไลต์สำรอง

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

OP-80929

ชนิด

ไฟพื้นหลังสำหรับเปลี่ยน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

VT3-X15(D)

  • บริการลูกค้า PLC/HMI
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ยูนิตการควบคุม (PLC)