รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ: สายเคเบิล Ethernet, ใช้ได้ร่วมกับ NFPA79, 5 ม. - OP-87360

สายเคเบิล Ethernet 5 ม. OP-87357

OP-87357 - สายเคเบิล Ethernet 5 ม.

รุ่นอื่นๆ