รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ: สายเคเบิล Ethernet, ใช้ได้ร่วมกับ NFPA79, 2 ม. - OP-87359

สายเคเบิล Ethernet 2 ม. OP-87356

OP-87356 - สายเคเบิล Ethernet 2 ม.

รุ่นอื่นๆ