เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดกะทัดรัดพิเศษ

SR-600 ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว
การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา