เครื่องอ่านบาร์โค้ดเลเซอร์ขนาดเล็กพิเศษ

BL-600 ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว