ตัวจัดระยะความสูง 100 มม. OP-88630

OP-88630 - ตัวจัดระยะความสูง 100 มม.

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

รุ่นอื่นๆ