เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D

VR ซีรีส์

โมดูลต่อขยายสำหรับการวัด VR-H3J

VR-H3J - โมดูลต่อขยายสำหรับการวัด

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

รุ่นอื่นๆ