เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D

VR ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว
การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

แถบเลื่อนแบบปรับด้วยมือสำหรับการต่อภาพ OP-87717

OP-87717 - แถบเลื่อนแบบปรับด้วยมือสำหรับการต่อภาพ

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-87717

ชนิด

แถบเลื่อนแบบปรับด้วยมือสำหรับการต่อภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

VR-3050, VR-3100

หมายเหตุ

แถบเลื่อนแบบปรับด้วยมือ ช่วยให้สามารถวัดในมุมมองที่กว้างขึ้นสูงสุด 270 มม. เมื่อใช้ร่วมกับโมดูลการต่อภาพ (อุปกรณ์เสริม)

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ