คู่มือการตั้งต่าเซนเซอร์

คู่มือการตั้งต่าเซนเซอร์และการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว!

1. เข้าใจง่ายกว่า "คู่มือการติดตั้ง"

การตั้งค่าถูกแบ่งระดับเป็น "ขั้นพื้นฐาน" และ "ขั้นสูง"
พร้อมด้วยการแก้ปัญหาเร่งด่วนในแต่ละรูปแบบ

การตั้งต่าที่มักพบได้บ่อยจะถูกรวบรวมไว้ในหน้า "พื้นฐาน" ด้วยวิธีที่เข้าใจได้ง่าย ในกรณีการแก้ปัญหา หรือการดำเนินงานขั้นสูง จะสามารถค้นห้าข้อมูลการปรับแต่งได้ที่หน้า "ขั้นสูง" นี่คือสิ่งที่ควรมีในพื้นที่ปฏิบัติการ!

เข้าใจง่ายกว่า คู่มือการติดตั้ง

2. มีคู่มือแปลมากถึง "20 ภาษา"

คู่มือการตั้งต่าเซนเซอร์ครอบคลุมทั้ง
ภาษาในภูมิภาคเอเชียและยุโรป

เครื่องมือจำเป็นในการสนับสนุนการปรับแต่งเซนเซอร์ในประเทศต่างๆ

ภาษาที่รองรับ
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาโรมาเนีย ภาษาโปรตุเกส ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาเยอรมัน ภาษา
เนเธอร์แลนด์
ภาษาโปแลนด์ ภาษาไทย ภาษาจีน
(ดั้งเดิม)
ภาษาอิตาลี ภาษาสโลวีเนีย ภาษา
สโลวาเกีย
ภาษาเวียดนาม ภาษาจีน
(ประยุกต์)
ภาษาสเปน ภาษาเช็ก ภาษาฮังการี ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเกาหลี

ดาวน์โหลดคู่มือการตั้งค่าเซนเซอร์


ดิจิตอลไฟเบอร์แอมพลิไฟเออร์ รุ่น FS-N ซีรีส์ ดิจิตอลไฟเบอร์แอมพลิไฟเออร์ รุ่น FS-N ซีรีส์ ดาวน์โหลด

ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ รุ่น LV-N ซีรีส์ ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ รุ่น LV-N ซีรีส์ ดาวน์โหลด

เลเซอร์เซนเซอร์แบบ CMOS ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัว <br>รุ่น LR-Z ซีรีส์ เลเซอร์เซนเซอร์แบบ CMOS ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัว
รุ่น LR-Z ซีรีส์
ดาวน์โหลด

เลเซอร์เซนเซอร์อเนกประสงค์แบบ TOF ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัว รุ่น LR-T ซีรีส์ เลเซอร์เซนเซอร์อเนกประสงค์แบบ TOF ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัว รุ่น LR-T ซีรีส์ ดาวน์โหลด

เซนเซอร์ตรวจจับสีแบบดิจิตอล รุ่น CZ-V20 ซีรีส์ เซนเซอร์ตรวจจับสีแบบดิจิตอล รุ่น CZ-V20 ซีรีส์ ดาวน์โหลด

เลเซอร์เซนเซอร์แบบ CMOS รุ่น GV ซีรีส์ เลเซอร์เซนเซอร์แบบ CMOS รุ่น GV ซีรีส์ ดาวน์โหลด

เพรสเชอร์เซนเซอร์แบบดิจิตอล ชนิดกันน้ำ รุ่น GP-M ซีรีส์ เพรสเชอร์เซนเซอร์แบบดิจิตอล ชนิดกันน้ำ รุ่น GP-M ซีรีส์ ดาวน์โหลด

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัว รุ่น PZ-V/M ซีรีส์ โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัว
รุ่น PZ-V/M ซีรีส์
ดาวน์โหลด

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดกันน้ำและน้ำมัน รุ่น PX ซีรีส์ โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดกันน้ำและน้ำมัน รุ่น PX ซีรีส์ ดาวน์โหลด