เลนส์
(สำหรับวิชันซิสเต็ม)
อุปกรณ์ต่อพ่วงวิชันซิสเต็ม CA-L ซีรี่ส์

เลนส์มาตรฐานCCTV ขนาดเล็กสำหรับการใช้งานทั่วไปและประหยัดพื้นที่
CV-L