ไฟ LED อุปกรณ์ต่อพ่วงวิชันซิสเต็ม CA-D ซีรี่ส์

สปอตไลต์สปอตไลต์ LED ประหยัดเนื้อที่ ระยะของไฟเบอร์ และให้ความสว่างไปยังจุด/พื้นที่ที่กำหนด
CA-DP

การประยุกต์ใช้งาน

การจัดแนวแผ่นกระจก

การใช้สปอตไลต์ CA-DP กับเลนส์มาโครจะช่วยให้การตรวจจับอย่างชัดเจน ของตำแหน่งสำหรับตัดชิ้นงานที่คัดลอกไว้เพื่อการจัดแนวที่สม่ำเสมอ

ตัวอย่างของการใช้ร่วมกับ
อะแดปเตอร์เลนส์ C-Mount
สำหรับสปอตไลต์ (OP-87896)

การติดอะแดปเตอร์เลนส์ C-Mount (OP-87896) ที่ปลายของสปอตไลต์ทำให้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้น

แกนแนวตั้ง: เส้นผ่านสูงกลางลำแสง/LWD
การใช้ร่วมกับเลนส์การประมวลผลภาพ ช่วยให้ได้ลำแสงที่สม่ำเสมอและชัดเจน

แกนแนวตั้ง: เส้นผ่านสูงกลางลำแสง/แกนแนวนอน: LWD/หน่วย: มม
กราฟแสดงถึงช่วงที่สามารถรับประกันความสว่างของสปอตไลต์ได้ ให้ตรวจดูล่วงหน้าว่าความสว่างนั้นเพียงพอหรือไม่

การใช้ร่วมกับเลนส์ Telecentric ช่วยให้สามารถใช้สปอตไลต์เป็นแหล่งกำเนิดแสงแบบขนานได้

ภาพแบ็คไลต์ Telecentric

สามารถได้ภาพที่คมชัด ที่ไม่มีแสงหุ้มรอบ

ภาพแบ็คไลต์ แหล่งกำเนิดแสง

ขอบไม่ชัดเจนเนื่องจากแสงที่สะท้อน จากผิวสกรู