เลนส์
(สำหรับวิชันซิสเต็ม)
อุปกรณ์ต่อพ่วงวิชันซิสเต็ม CA-L ซีรี่ส์

ฟิลเตอร์/อุปกรณ์เสริมฟิลเตอร์สนับสนุนการตรวจจับหลากหลายประเภท
CA-LF

ฟิลเตอร์ตัดคม (R60)

ฟิลเตอร์ตัดคมจะปล่อยให้แสง ที่มีความยาวคลื่นยาวกว่าขีดจำกัด อันหนึ่งผ่านไปได้เท่านั้น
การใช้ฟิลเตอร์เหล่านี้ร่วมกับไฟLED สีแดงทำให้สามารถจับภาพที่แสงแวดล้อมถูกระงับไว้ได้

โดยไม่ต้องมีฟิลเตอร์ตัดคม

แสงฟลูออเรสเซนต์สะท้อนจากพื้นผิวโลหะ

มีฟิลเตอร์ตัดคม

แสงรอบข้างจะถูกระงับไว้ ช่วยให้สามารถสร้างภาพได้

โดยไม่ต้องมีฟิลเตอร์ตัดคม

แสงฟลูออเรสเซนต์หักเหอยู่ภายในขวด ทำให้ทำการตรวจสอบปากขวดได้ยาก

มีฟิลเตอร์ตัดคม

สามารถลดอิทธิพลของแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ ลงได้

ฟิลเตอร์แบบโพลาไรซ์

แสง (1) จะถูกโพลาไรซ์ด้วยฟิลเตอร์แบบโพลาไรซ์ A ดังนั้นเฉพาะแสงในแนวนอน (2) เท่านั้น จะถูกส่งผ่านไปยังชิ้นงาน เนื่องจากฟิลเตอร์แบบโพลาไรซ์ B ถูกตั้งค่าให้ยอมรับเฉพาะแสง ในแนวตั้งเท่านั้น แสงสะท้อนอย่างสมบูรณ์ (3) ที่สะท้อนจากพื้นผิวฟิล์มจะถูกตัดออก อย่างไรก็ตามแสงที่สะท้อนแบบกระจาย (4) จากชิ้นงานจะมีองค์ประกอบของแสงในแนวตั้ง (5) ซึ่งสามารถผ่านฟิลเตอร์ B ไปยังกล้องได้

เมื่อไม่ใช้ฟิลเตอร์แบบโพลาไรซ์

มีแสงประทับของไฟชนิดวงแหวน

เมื่อใช้ฟิลเตอร์แบบโพลาไรซ์

แสงที่ประทับจะลดลง

ฟิลเตอร์ป้องกัน

  • ฟิลเตอร์ป้องกันช่วยให้เลนส์มีอายุการใช้งานยาวนานโดยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในระหว่าง การบำรุงรักษาเลนส์
  • ในระหว่างการบำรุงรักษาเลนส์ สิ่งที่ต้องทำก็เพียงแค่เปลี่ยนฟิลเตอร์ป้องกัน ซึ่งนำมาล้าง ทำความสะอาดด้วยน้ำได้
  • ฟิลเตอร์ป้องกันช่วยปกป้องผิวเลนส์จากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเศษชิ้นงานที่ได้รับการดำเนินการอยู่
  • ฟิลเตอร์ป้องกันช่วยลดเวลาและแรงงานในการดำเนินการบำรุงรักษากับเลนส์เมื่อเกิดมีละอองน้ำมัน หรือฝุ่นไปติดพื้นผิวเลนส์

ฟิลเตอร์ตัดแสงสีน้ำเงิน

ฟิลเตอร์ตัดแสงสีน้ำเงินบล็อกความยาวคลื่นของไฟ LED สีน้ำเงิน ใช้ตัวกรองนี้ร่วมกับแผ่นแปลง ความยาวคลื่นเพื่อตัดส่วนประกอบที่เกินของไฟ LED สีน้ำเงินที่ส่องบนชิ้นงาน