ไฟ LED อุปกรณ์ต่อพ่วงวิชันซิสเต็ม CA-D ซีรีส์

ไฟแบบหลายมุม (วงแหวน/สี่เหลี่ยมจัตุรัส) รวมคุณสมบัติหลักของแหล่งกำเนิดแสงแบบวงแหวน รูปทรงโดม และชนิดมุมต่ำไว้ในหนึ่งเดียว
CA-DRxM/CA-DQWxM

แสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ เทียบเท่าไฟรูปทรงโดม

เมื่อ LWD มีระยะไกล

LWD: 150 มม.

เมื่อไฟอยู่ไกลจากชิ้นงาน จะทำให้แสง ที่กระจายจากหลายมุมส่องทั่วทั้งชิ้นงาน ซึ่งส่งผลให้เกิดแสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่มีความผิดปกติเช่นเดียวกับ การใช้แหล่งกำเนิดแสงรูปทรงโดม

การส่องสว่างที่เพิ่มความคมชัดของขอบ เทียบเท่ากับไฟชนิดมุมต่ำ

เมื่อ LWD มีระยะใกล้

LWD: 10 มม.

เมื่อไฟอยู่ใกล้กับชิ้นงาน แสงที่ปล่อย ออกมาที่มุมตื้นจะสะท้อนกลับไปยัง กล้องโดยตรง ซึ่งทำให้เน้นขอบของ ชิ้นงานให้ชัดขึ้น โดยให้ผลเช่นเดียวกับ การใช้แหล่งกำเนิดแสงชนิดมุมต่ำ

การติดตั้ง Power LED ที่มีความเข้มสูง

เนื่องจากติดตั้ง LED ที่ความหนาแน่นสูง (ระยะ Pitch ที่แคบ) จึงทำให้เกิดความเข้ม แสงสูงอย่างสม่ำเสมอ

แผ่นกระจายแสงเคลือบผิวแบบด้าน

พื้นที่ทั้งหมดของ แผ่นกระจายแสงจะ เคลือบผิวแบบด้าน เพื่อให้เกิดการ กระจายแสงสูงสุด

การประยุกต์ใช้งาน

ด้านในของฝาพลาสติก

เมื่อใช้ไฟมาตรฐาน

กล้องจับภาพการสะท้อนแสง ของ LED / รอยพิมพ์

เมื่อใช้ไฟแบบหลายมุม [วงแหวน]

แสงที่กระจายจากหลายมุม จะส่องทั่วพื้นผิวภายใน เพื่อให้แสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ

การตรวจจับลูกกลมบัดกรี/BGA

เมื่อใช้ไฟมาตรฐาน

รูปร่างของลูกกลมบัดกรี จะไม่สม่ำเสมอเนื่องจาก ความแตกต่างในรูปร่าง และขนาด

เมื่อใช้ไฟแบบหลายมุม [สี่เหลี่ยมจัตุรัส]

แสงที่กระจายจากหลายมุม ทำให้ลูกกลมบัดกรีทั้งหมด มีความสว่างสม่ำเสมอและภาพ โดยรวมมีความสว่างมากขึ้น