ไฟ LED อุปกรณ์ต่อพ่วงวิชันซิสเต็ม CA-D ซีรี่ส์

ไฟโคแอกเซียล (แบบแนวดิ่ง)ไฟชนิดโคแอกเซียลแบบแนวดิ่งจะยิงแสงในแกนเดียวกับกล้องและเลนส์
CA-DX

เทคนิคเกี่ยวกับความสว่างของไฟ ชนิดโคแอกเซียล

ไฟชนิดโคแอกเซียลจะส่งผ่านแสงจากด้านข้างลงบนวัตถุ กึ่งกระจก กระจกจะสะท้อนแสงลงบนชิ้นงาน แสงที่สะท้อนแบบสมบูรณ์จะผ่านกลับขึ้นไปยังกล้อง ในขณะที่ แสงสะท้อนแบบกระจายจากชิ้นงานจะสะท้อนออกไป ซึ่งทำให้ เกิดความเปรียบต่างที่จุดขอบของชิ้นงาน นอกจากนี้ ยิ่งไฟอยู่ไกลจากชิ้นงานมากเท่าไร แสงที่สะท้อน ก็จะสะท้อนออกไปมากเท่านั้น ซึ่งทำให้เกิดความเปรียบต่าง และความละเอียดของภาพมากขึ้น

การจัดเรียงไฟ/กล้อง

การประยุกต์ใช้งาน

ส่วนที่ถูกกด

เมื่อใช้ไฟมาตรฐาน

ขอบไม่ชัดเจนเนื่องจาก กล้องจับภาพได้ทั้งแสงกระจาย และแสงปกติ

เมื่อใช้ไฟชนิดโคแอกเซียล

พื้นที่ที่เป็นเบ้าลึกจะกระจายแสง ออกจึงทำให้ดูมืด และสามารถ ระบุขอบได้ง่าย

หัวสกรู

เมื่อใช้ไฟมาตรฐาน

องค์ประกอบต่างๆ ของแสง จะสะท้อนที่ทุกมุม ซึ่งทำให้ เกิดภาพที่สม่ำเสมอจาก ส่วนต่อส่วน

เมื่อใช้ไฟชนิดโคแอกเซียล

สามารถระบุความแตกต่างจาก ความโค้งถึงความแบนเรียบได้ อย่างชัดเจน และพื้นที่แบนเรียบ จะถูกเน้นชัดไปยังกล้อง

ชิ้นส่วนโลหะที่ผ่านกระบวนการ

เมื่อใช้ไฟมาตรฐาน

รอยสลักไม่ชัดเจน

เมื่อใช้ไฟชนิดโคแอกเซียล

สามารถกำหนดขอบของ รอยสลักได้อย่างชัดเจน

ชิ้นส่วนที่เป็นแก้ว

เมื่อใช้ไฟมาตรฐาน

แสงสะท้อนมากเกินไปทำให้ เห็นไฟปรากฏอยู่บนพื้นผิวแก้ว

เมื่อใช้ไฟชนิดโคแอกเซียล

ให้แสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ