เลนส์
(สำหรับวิชันซิสเต็ม)
อุปกรณ์ต่อพ่วงวิชันซิสเต็ม CA-L ซีรี่ส์

เลนส์สำหรับกล้องขนาดเล็กโดยเฉพาะใช้ได้กับกล้องขนาดกะทัดรัด 12 × 12 มม./17 × 17 มม.
CA-LS/CA-LHS

แม้ว่าเลนส์เหล่านี้มีขนาดเดียวกัน คือ ø12 มม. และ ø17 มม. กับกล้องรุ่นเล็กพิเศษ แต่เลนส์เหล่านี้ยังคงรับประกันค่า F-stop เริ่มต้นที่ 2.0 ได้ ซึ่งเทียบได้กับเลนส์ปกติ