ไฟ LED อุปกรณ์ต่อพ่วงวิชันซิสเต็ม CA-D ซีรี่ส์

ไฟแบบเส้น ไฟ LED ความเข้มสูงที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับกล้องสแกนในสายพานลำเลียง
CA-DZWx

ตัวอย่างการใช้งานกล้องสแกน ในสายพานลำเลียง

กล้องสแกนพื้นที่

กระบวนการทำงานเริ่มจากการจับภาพพื้นผิว ของชิ้นงาน ซึ่งไม่สามารถจับภาพที่เหมาะสมที่สุดได้ เนื่องจากพื้นผิวของชิ้นงานมีความตื้นลึกต่างกัน

กล้องสแกนในสายพานลำเลียง

ภาพที่ได้จะให้ลายเส้นแต่ละเส้น จากนั้นกระบวนการ จึงสร้างภาพขึ้นจากภาพลายเส้นทั้งหมดที่ได้ ด้วยเหตุผลที่การจับภาพอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน แสงพร่าจึงไม่ปรากฏบนส่วนที่มีความตื้นลึกต่างกัน