ไฟ LED อุปกรณ์ต่อพ่วงวิชันซิสเต็ม CA-D ซีรี่ส์

ไฟฉายแสงเป็นลวดลาย ใช้โปรเจคเตอร์ส่องไฟในตัว 8 จุดเพื่อลดจุดบอด
CA-DQPxX

วงจรควบคุมการส่องสว่างเฉพาะ แบบในตัว

ไฟตรวจสอบแบบ 3D

การจับภาพชิ้นงานแบบสามมิติ

ฉายแสงเป็นหลายแถบด้วยความเร็วสูง เซนเซอร์จับภาพ CMOS ความเร็วสูงพิเศษ และหน่วยประมวลผลความเร็วสูงจะวิเคราะห์ แสงที่สะท้อนมาจากชิ้นงานเพื่อสร้างภาพ 3D ขึ้นมา

ไฟตรวจสอบแบบ 2D

การสร้างรูปร่างและพื้นผิว

โซลูชันของวิชันซิสเต็มที่ใช้ประโยชน์จาก LumiTraxTM ที่ทำการวิเคราะห์โดยใช้ภาพถ่าย หลายภาพซึ่งได้รับแสงจากทิศทางที่แตกต่างกันเพื่อสร้างภาพที่มีรูปร่าง (ความหยาบ) และ พื้นผิว (ลวดลาย)

การตรวจจับข้อบกพร่อง (รูปร่าง) สำหรับแม่พิมพ์ IC

การตรวจสอบการมีอยู่ของเทป (พื้นผิว)

โหมดการถ่ายภาพ 3D

การแยกความแตกต่างแบบกลุ่มโดยเปรียบเทียบกับรูปร่าง 3D ที่บันทึกไว้

การตรวจจับการมีอยู่ของ IC

3D

ภาพที่มีผล OK

ภาพที่มีผล NG

2D

ภาพที่มีผล OK

ภาพที่มีผล NG

ตรวจสอบความแตกต่างของทิศทางการสลับ

3D

ภาพที่มีผล OK

ภาพที่มีผล NG

2D

ภาพที่มีผล OK

ภาพที่มีผล NG

ตรวจสอบความสูงของคาปาซิเตอร์แบบอิเล็กโทรไลต์

3D

ภาพที่มีผล OK

ภาพที่มีผล NG

2D

ภาพที่มีผล OK

ภาพที่มีผล NG