ไฟ LED อุปกรณ์ต่อพ่วงวิชันซิสเต็ม CA-D ซีรี่ส์

ไฟรูปทรงสี่เหลี่ยม (แบบตรง)ไฟรูปทรงสี่เหลี่ยมทำมาจากไฟบาร์สี่บาร์ ซึ่งสามารถควบคุมและจัดตำแหน่งของไฟแต่ละบาร์ได้
CA-DQ

การประยุกต์ใช้งาน

การตรวจจับสารผนึก

คุณสามารถตรวจสอบได้ว่ามี/ไม่มีสารผนึกได้ ทั่วทั้งชิ้นงาน ชิ้นงานทั้งชิ้นสามารถสว่างอย่าง สม่ำเสมอด้วยการปรับระยะและมุมในการติดตั้ง

เทคนิคเกี่ยวกับความสว่างของไฟ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

การใช้ไฟบาร์สี่บาร์มาเรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จะช่วยให้สามารถปรับทิศทางทั้งสี่ได้อย่างอิสระ คุณสามารถตั้งค่าการให้แสงที่เหมาะสมตามเส้นขอบ ของชิ้นงานเพื่อเน้นให้ชัดและแยกคุณลักษณะเฉพาะ

การประยุกต์ใช้งาน

รอยตำหนิบนพื้นผิวของ IC

จากการเปลี่ยนรูปแบบต่างๆ ในการให้แสงสว่าง ทำให้สามารถตรวจจับและเน้นรอยตำหนิบนพื้นผิวให้ชัดได้