ไฟ LED อุปกรณ์ต่อพ่วงวิชันซิสเต็ม CA-D ซีรี่ส์

ไฟบาร์ขนาดใหญ่ ความเข้มแสงสูง ไฟขนาดใหญ่ที่สามารถใช้ได้กับ LWD แบบยาว
CA-DBWH

สามารถใช้งานได้กับ LWD ขนาด 3000 มม. ด้วยแผ่นสะท้อนแสงทรงกรวย

ในการสร้างไฟ LED ที่ให้กำลังสูง อันดับแรกวางตำแหน่งไฟ LED ความเข้มแสงสูง ในลักษณะเอียงสร้างความหนาแน่นสูง จากนั้น ด้วยการใช้แผ่นสะท้อนแสงทรงกรวย ทำให้ใช้แสงที่เกิดจาก LED ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งทำให้ไฟส่องสว่างความเข้มแสงสูง สามารถใช้งานได้กับ LWD แบบยาว ทั้งนี้ไฟ LED ทั่วไปทำได้ยาก บริเวณส่องสว่าง ยังมีการเคลือบพื้นผิวแบบกระจก ทำให้สามารถใช้งานแสงสว่างที่ถูกสะท้อนกลับเข้า ด้านในของไฟด้วยฝาครอบป้องกันหรือแผ่นกระจายแสงได้ทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อไม่ใช้งานแผ่นกระจายแสง แสงไฟที่มีความสว่างเพียงพอ สามารถส่องสว่างได้ แม้กับ LWD ขนาด 3000 มม.*

  • *ตรวจดูล่วงหน้าว่าความสว่างนั้นเพียงพอหรือไม่ สำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง

แผ่นสะท้อนแสงทรงกรวย