ไฟ LED อุปกรณ์ต่อพ่วงวิชันซิสเต็ม CA-D ซีรี่ส์

แบ็คไลต์การเพิ่มรุ่นขนาดใหญ่ที่มีขนาดเท่ากับกระดาษ A4
CA-DS

เทคนิคเกี่ยวกับความสว่าง ของแบ็คไลต์

ไฟส่องด้านหน้ามาตรฐานจะทำให้เกิดความเปรียบต่างของ คุณลักษณะของชิ้นงานที่ต่ำและไม่สม่ำเสมอเนื่องจากรูปร่าง สี และการเคลือบพื้นผิว การใช้แบ็คไลต์จะทำให้เกิดการส่งผ่านของ แสงผ่านชิ้นงานไปสู่กล้อง หากชิ้นงานทึบแสงจะเกิดภาพภาพ เงาดำซึ่งทำให้เกิดความเปรียบต่างและเส้นขอบที่ชัดเจนเพื่อการ ตรวจสอบอย่างมีเสถียรภาพ แม้ว่าชิ้นงานจะโปร่งใส ก็อาจมีช่วง ของความหนาแน่นอยู่ในตัว (เช่น วัสดุที่เป็นชั้น หรือของเหลว ในขวด) คุณยังสามารถทำให้เกิดความเปรียบต่างได้โดยการ เปลี่ยนการดูดกลืนและการส่งผ่านแสงในชิ้นงาน

การจัดเรียงไฟ/กล้อง

การเพิ่มรุ่นขนาดใหญ่ที่มี ขนาดเท่ากับกระดาษ A4

เพิ่มรุ่นขนาดใหญ่ที่มีขนาดเท่ากับกระดาษ A4 ในสาย
ผลิตภัณฑ์ แสงถูกส่งออกมาโดยตรงบริเวณขอบของ อุปกรณ์ ซึ่งทำให้สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่เพียงเล็กน้อยซึ่งมี ความสำคัญสำหรับพื้นที่การส่องสว่าง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหล่อแบบแผ่นกระจายแสง ทำให้อุปกรณ์สามารถ ส่องแสงสว่างได้ถึงขอบของแผ่นกระจายแสง

การประยุกต์ใช้งาน

แถบขาคอนเนคเตอร์

เมื่อใช้ไฟมาตรฐาน

มองเห็นจุดขอบบางจุดไม่ชัด และกลืนไปกับฉากหลัง

เมื่อใช้แบ็คไลต์

แสดงเส้นขอบและจุดขอบ ที่ซับซ้อนอย่างชัดเจนด้วย ความเปรียบต่างที่คมชัด

การตรวจจับข้อบกพร่องของฟิล์มหด

ในตัวอย่างการใช้งานนี้ แสงไฟถูกใช้เป็นแสงสะท้อนอย่าง สมบูรณ์ ที่มีพื้นที่ส่องสว่างขนาดใหญ่

ผลิตภัณฑ์ดี

พื้นหลังไม่มีผลกระทบต่อกล้อง และฟิล์มหดจะมีลักษณะเรียบ

ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง

เงาถูกคำนวณโดยส่วนที่ยื่น ออกมา ซึ่งสามารถตรวจจับได้