ไฟ LED อุปกรณ์ต่อพ่วงวิชันซิสเต็ม CA-D ซีรี่ส์

ไฟรูปทรงโดมการให้แสงแบบกระจายเพื่อให้พื้นผิวสว่างอย่างสม่ำเสมอ
CA-DD

ตัวอย่างการสร้างภาพและ โครงสร้าง

เทคนิคเกี่ยวกับความสว่างของไฟรูปทรงโดม

ไฟรูปทรงโดมจะแผ่กระจายแสงโดยอ้อมที่มุมต่างๆ เนื่องจาก LED ซึ่งติดตั้งที่พื้นผิวและส่องแสงอยู่ภายในโดม เมื่อใช้ไฟมาตรฐาน การสะท้อนโดยตรงจากชิ้นส่วนจะทำให้ เกิดจุดฮอทสปอต (แสงพร่า) ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหาในการ ตรวจจับและความเชื่อถือได้ เนื่องจากไฟรูปทรงโดมจะ กระจายแสงในทุกมุม ทำให้สามารถส่องชิ้นงานที่มีรูปทรง ซับซ้อนอย่างสม่ำเสมอด้วยแสงจากทุกมุมซึ่งกำจัด จุดฮอทสปอต เมื่อชิ้นงานสว่างอย่างสม่ำเสมอ คุณจึง สามารถตั้งค่าการตรวจจับที่เชื่อถือได้และมีความเสถียร ได้อย่างง่ายดาย

การจัดเรียงไฟ/กล้อง

การประยุกต์ใช้งาน

ตัวพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์โลหะ/พลาสติกที่มีความมันวาว

เมื่อใช้ไฟมาตรฐาน

เนื่องจากพื้นผิวมันวาวและ รูปทรงที่ไม่แน่นอน จึงมองเห็น ตัวพิมพ์ได้ไม่ชัดเจน

เมื่อใช้ไฟรูปทรงโดม

ไฟรูปทรงโดมทำให้สามารถ มองเห็นตัวอักษรได้ชัดเจน ด้วยการส่องแสงแบบกระจาย ไปทั่วทั้งชิ้นงาน

ฝาพลาสติก

เมื่อใช้ไฟมาตรฐาน

คุณจะสามารถมองเห็นไฟ LED มาตรฐานได้ และรบกวนการตรวจจับ

เมื่อใช้ไฟรูปทรงโดม

แสงกระจายจะทำให้เกิดแสงสว่าง อย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งฝา

ตัวพิมพ์บนก้นกระป๋องพื้นผิวโค้ง

เมื่อใช้ไฟมาตรฐาน

เนื่องจากพื้นผิวมันวาวที่มี ความโค้ง ทำให้ไฟที่ใช้สร้าง จุดฮอทสปอต (แสงพร่า)

เมื่อใช้ไฟรูปทรงโดม

เนื่องจากไฟรูปทรงโดม จะส่องแสงจากทุกมุม ทำให้ พื้นที่โค้งมีความสว่าง อย่างสม่ำเสมอ