ไฟ LED อุปกรณ์ต่อพ่วงวิชันซิสเต็ม CA-D ซีรี่ส์

ไฟบาร์ เพิ่มรุ่นความเข้มแสงสูงให้กับไฟบาร์รุ่นต่างๆ ของ KEYENCE
CA-DB/CA-DBxW

เทคนิคการให้แสงของไฟบาร์

การจัดเรียงไฟ/กล้อง

คุณสามารถใช้ไฟบาร์ในการให้แสงที่มีลักษณะเป็นแถบตามขอบของชิ้นงาน คุณสามารถใช้ไฟบาร์เพื่อเพิ่มหรือลดการสะท้อนแสง แบบสมบูรณ์จากชิ้นงานได้โดยขึ้นอยู่กับมุมของไฟและกล้อง สำหรับการเน้นรูปร่างของชิ้นงานให้ชัดด้วยการสะท้อนแสง แบบสมบูรณ์ (เช่น ปลายของขา) จะต้องให้แสงสะท้อนโดยตรงกลับมายังกล้อง สำหรับการขจัดการสะท้อนแสงแบบสมบูรณ์ (บางครั้งอาจหมายถึงจุดฮอทสปอต) จำเป็นต้องให้แสงสะท้อนห่างออกจากกล้อง

เพิ่มรุ่นความเข้มแสงสูงที่ติดตั้ง เลนส์ไมโครเข้ามา

เพิ่มรุ่นความเข้มแสงสูงที่ติดตั้งเลนส์ไมโคร (CA‑DBxW) เข้ามา เมื่อเปรียบเทียบกับชนิดสีขาว รุ่นนี้มีความเข้มแสงประมาณสี่เท่าของรุ่นทั่วไป* รุ่นนี้สามารถให้แสงความเข้มสูงทั่วพื้นที่กว้างได้ นอกจากนี้ ยังไม่จำเป็นต้องใช้ สกรูเพื่อยึดแผ่นกระจายแสง (มีให้) ของรุ่นความเข้มแสงสูงให้เข้าที่ ซึ่งช่วยลด ความกังวลเกี่ยวกับการหลุดออกของสกรูจากการสั่นสะเทือนลงได้

  • * ค่าทั่วไปที่มี LWD เท่ากับ 50 มม.

เลนส์ไมโครที่พัฒนาขึ้นใหม่

ตัวอย่างการแสดงภาพ

ชิ้นส่วนพลาสติกบนสายพานลำเลียง

เมื่อใช้ไฟมาตรฐาน

ขอบของชิ้นส่วนพลาสติก ไม่ชัดเจน

เมื่อใช้ไฟบาร์

ขอบมีความเปรียบต่างสูงและ รายละเอียดชัดเจน

การตรวจจับการทำงานบนพื้นผิว

เมื่อใช้ไฟมาตรฐาน

ทำความเข้าใจถึงความแตกต่าง ของการทำงานบนพื้นผิวได้ แต่ลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน จะส่งผลให้เกิดการผันแปร ของสี ซึ่งทำให้ยากต่อการแยก ความแตกต่างอย่างมีเสถียรภาพ

เมื่อใช้ไฟบาร์

การสะท้อนแสงแบบสมบูรณ์ ของไฟบาร์ทำให้ความแตกต่าง ของความมันวาวมีความชัดเจน ทำให้สามารถแยกความ แตกต่างได้ โดยไม่มีผลกระทบ จากการผันแปรของสี