• ขนาดฟอนต์
  • ปกติ
  • ใหญ่

บทที่ 2ชนิดและหลักการของมิเตอร์วัดการไหล
มิเตอร์วัดการไหลแบบอัลตราโซนิค

หลักการและคุณสมบัติของมิเตอร์วัดการไหลแบบอัลตราโซนิค

มิเตอร์วัดการไหลและเซนเซอร์ตรวจจับการไหลนั้นมีหลายชนิดให้เลือกใช้ ในส่วนนี้จะสรุปหลักการและคุณสมบัติของมิเตอร์วัดการไหลแบบอัลตราโซนิค

หลักการ

มิเตอร์วัดการไหลที่ใช้เซนเซอร์อัลตราโซนิค รูปแบบที่เป็นที่นิยมที่สุดจะใช้ประโยชน์จากหลักการที่รู้จักกันในชื่อระยะเวลาถ่ายโอนหรือระยะเวลาเดินทาง

[มิเตอร์วัดการไหลแบบวัดระยะเวลาถ่ายโอน]
เซนเซอร์จะส่งและรับคลื่นอัลตราโซนิคในแนวทแยงมุมผ่านของเหลวภายในท่อ เมื่ออัตราการไหลเพิ่มขึ้น คลื่นอัลตราโซนิคก็จะเดินทางได้เร็วขึ้น หากอัตราการไหลลดลง คลื่นอัลตราโซนิคก็จะเดินทางช้าลงด้วย อัตราการไหลจึงวัดจากความแตกต่างของระยะเวลาในการรับส่งคลื่นอัลตราโซนิคนั่นเอง

มิเตอร์วัดการไหลแบบอัลตราโซนิค

มิเตอร์วัดการไหลแบบอัลตราโซนิค

คุณสมบัติของมิเตอร์วัดการไหลแบบอัลตราโซนิค

ข้อดี ・ไม่มีการสูญเสียแรงดัน
・มีชนิดที่สามารถตรวจจับได้จากด้านนอกท่อ
ข้อเสีย ・จำเป็นต้องมีส่วนยาวของท่อตรง
・ของเหลวที่มีของแข็งปริมาณมากจะทำให้ทำงานผิดปกติ
・ไม่สามารถทำการวัดได้ถ้ามีฟองอากาศปริมาณมาก

กลับสู่หน้าแรก

กลับไปด้านบน

การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเซนเซอร์ตรวจจับการไหล