• ขนาดฟอนต์
  • ปกติ
  • ใหญ่

บทที่ 2ชนิดและหลักการของมิเตอร์วัดการไหล
มิเตอร์วัดการไหลแบบโคริโอลิส

หลักการและคุณสมบัติของมิเตอร์วัดการไหลแบบโคริโอลิส

มิเตอร์วัดการไหลและเซนเซอร์ตรวจจับการไหลนั้นมีหลายชนิดให้เลือกใช้ ในส่วนนี้จะสรุปหลักการและคุณสมบัติของมิเตอร์วัดการไหลแบบโคริโอลิส

หลักการ

มิเตอร์วัดการไหลแบบโคริโอลิสเป็นมิเตอร์ที่ใช้ปรากฏการณ์ทางกายภาพที่เรียกว่าโคริโอลิสภายในตัวมิเตอร์วัดการไหล ดังที่เห็นในภาพด้านล่าง เมื่อของเหลวไหลผ่านท่อรูปตัว U ที่สั่นสะเทือน โคริโอลิสก็เริ่มทำงานโดยหมุนกลับการไหลระหว่างด้านทางเข้า A และด้านทางออก B และบิดท่อ ด้วยโคริโอลิส น้ำหนักและความเร็วของวัตถุจะเป็นสัดส่วนเดียวกัน ดังนั้นจึงวัดจำนวนการบิดและเข้าใจได้ถึงการไหลเชิงมวล

มิเตอร์วัดการไหลแบบโคริโอลิส

คุณสมบัติของมิเตอร์วัดการไหลแบบโคริโอลิส

ข้อดี ・ความแม่นยำสูง
・วัดการไหลเชิงมวลได้
・จำเป็นต้องมีส่วนท่อตรง
・ตอบสนองด้วยความเร็วสูง
・ตรวจจับของเหลวความหนืดสูงได้
・วัดความหนาแน่นได้
ข้อเสีย ・ราคาสูงเมื่อเปรียบเทียบกับหลักการตรวจจับอื่นๆ
・สูญเสียแรงดันปริมาณมาก
・ได้รับผลกระทบจากการสั่นสะเทือนได้ง่าย

มิเตอร์วัดการไหลแบบโคริโอลิส

ผลกระทบโคริโอลิสคืออะไร

ทางซีกโลกเหนือ ลูกกระสุนที่ถูกยิงไปทางทิศเหนือตรงๆ จากเส้นศูนย์สูตรจะเฉออกจากเป้าหมายไป
ทางตะวันออกเล็กน้อย (ทางขวา) เพราะว่าโลกหมุนจากตะวันตกไปตะวันออกและความเร็วในการเคลื่อน
ที่ของวัตถุจากสถานะหยุดนิ่งที่เส้นศูนย์สูตรนั้นเร็ว ทำให้ผลกระทบของความเฉื่อยไปแสดงออกที่จุด
เป้าหมาย

ในทางเดียวกัน ถ้าเพิ่มแอมพลิจูดที่จุดกึ่งกลางของท่อรูปตัวยูเพื่อสร้างการสั่นสะเทือนขนาดใหญ่
เมื่อของเหลวไหลผ่านเข้าไปในท่อ ผลกระทบโคริโอลิสจะทำให้มวลและความเร็วของการไหล
(การไหลเชิงมวล) นั้นเป็นสัดส่วนกันและเริ่มทำงาน

ผลกระทบจะมีผลต่อทิศทางตรงข้ามทั้งด้านทางเข้าและทางออก และจะทำให้ท่อบิดตัว จะเข้าใจ
ถึงการไหลเชิงมวลได้โดยการเปรียบเทียบสัญญาณแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตด้านทางเข้าและทางออก
ทำการคำนวณ และวัดค่าจำนวนการบิด

กลับสู่หน้าแรก

กลับไปด้านบน

การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเซนเซอร์ตรวจจับการไหล