• ขนาดฟอนต์
  • ปกติ
  • ใหญ่

บทที่ 1บทนำเกี่ยวกับมิเตอร์วัดการไหล
จุดสำคัญในการเลือก [ราคา]

ราคาของเซนเซอร์ตรวจจับการไหล/มิเตอร์วัดการไหลจะกำหนดจากสองประเด็นหลักๆ

โดยราคาของมิเตอร์วัดการไหลจะมีหลากหลายตามความแม่นยำในการวัดที่ต่างกันจากวิธีที่ใช้ตรวจจับการไหลและเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ นอกจากนี้ ต้นทุนในการดัดแปลงท่อสำหรับการติดตั้งมิเตอร์วัดการไหลยังส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการติดตั้งเป็นอย่างมาก ดังนั้น วิธีที่ต้องติดตั้งมิเตอร์กับท่อจึงเป็นอีกเกณฑ์การเลือกที่สำคัญ

ความแม่นยำในการวัด

มิเตอร์วัดการไหลที่มีความแม่นยำในการวัดสูงจะมีราคาแพง ความแม่นยำในการวัดจะมีความเกี่ยวข้องกับชนิดของมิเตอร์วัดการไหล (หลักการตรวจจับ) เป็นอย่างมาก โดยปกติแล้ว มิเตอร์วัดการไหลแบบโคริโอลิสและมิเตอร์วัดการไหลแบบแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีความแม่นยำสูงและมีราคาแพงมาก

ราคาเทียบกับความแม่นยำในการวัด
สูง ต่ำ ต่ำ สูง ราคา ความแม่นยำในการวัด

เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ

โดยปกติแล้ว ยิ่งเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ (ขนาดท่อ) มีขนาดใหญ่ มิเตอร์วัดการไหลก็จะยิ่งมีราคาแพงขึ้น นอกจากนี้ ยิ่งเส้นผ่านศูนย์กลางท่อมีขนาดใหญ่ขึ้น ต้นทุนในการดัดแปลงท่อเพื่อติดตั้งมิเตอร์วัดการไหลก็จะยิ่งสูงขึ้นไปด้วย

ราคาเทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
สูง ต่ำ เล็ก ใหญ่ ราคา เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ

ตามที่แสดงไว้ในที่นี่ กฎโดยทั่วไปคือ เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางท่อใหญ่ขึ้น ราคาของมิเตอร์วัดการไหลและต้นทุนในการติดตั้งจะสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม มิเตอร์วัดการไหลแบบรัดท่อของ KEYENCE จะติดตั้งกับท่อได้โดยไม่ต้องตัดท่อ จึงช่วยลดต้นทุนของการดัดแปลงท่อได้ นอกจากนี้ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียแรงดันยังลดลงได้เนื่องจากการวัดจะดำเนินการที่ภายนอกท่อ

กลับสู่หน้าแรก

กลับไปด้านบน

การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเซนเซอร์ตรวจจับการไหล