• ขนาดฟอนต์
  • ปกติ
  • ใหญ่

บทที่ 2ชนิดและหลักการของมิเตอร์วัดการไหล
มิเตอร์วัดการไหลแบบคาร์มานวอร์เท็กซ์

หลักการและคุณสมบัติของมิเตอร์วัดการไหลแบบคาร์มานวอร์เท็กซ์

มิเตอร์วัดการไหลและเซนเซอร์ตรวจจับการไหลนั้นมีหลายชนิดให้เลือกใช้ ในส่วนนี้จะสรุปหลักการและคุณสมบัติของมิเตอร์วัดการไหลแบบคาร์มานวอร์เท็กซ์

หลักการ

โดยถูกจัดประเภทเป็นมิเตอร์วัดการไหลแบบวอร์เท็กซ์ อุปกรณ์นี้ใช้ประโยชน์จากกฎที่ได้รับการพิสูจน์โดย Theodore von Karman ในปี 1912 เมื่อมีสิ่งกีดขวางเป็นรูปคอลัมน์ (กระแสม้วน) ในของเหลวที่กำลังไหล เครื่องจะสร้างกระแสวนอื่นที่ปลายทาง
ความเร็วการไหลของของเหลวและความถี่กระแสวนจะเป็นสัดส่วนเดียวกัน ดังนั้นการตรวจจับจำนวนพัลส์ของกระแสวนจึงทำให้สามารถวัดการไหลได้ วิธีการตรวจจับหลักนั้นจะเกี่ยวกับการตรวจจับการสั่นสะเทือนของกระแสวนด้วยองค์ประกอบเพียโซ อย่างไรก็ตามวิธีที่ทนทานกว่าจะใช้คลื่นอัลตราโซนิคในการตรวจจับการสั่นสะเทือนของกระแสวน

มิเตอร์วัดการไหลแบบคาร์มานวอร์เท็กซ์

คุณสมบัติของมิเตอร์วัดการไหลคาร์มานวอร์เท็กซ์

ข้อดี ・ไม่มีชิ้นส่วนเครื่องกลที่ขยับได้
・ตรวจจับของเหลว ก๊าซ และไอน้ำได้
・ไม่มีอิเล็กโทรดจึงทนทานต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม
・มีช่วงการวัดกว้างและมีความแม่นยำดี
ข้อเสีย ・มีการจำกัดเส้นทางการไหลจึงทำให้เกิดการสูญเสียแรงดัน
・สิ่งสกปรกและของเหลวที่มีของแข็งทำให้เกิด "การอุดตัน"
・ไม่เหมาะสำหรับของเหลวความหนืดสูง
・ไวกับการสั่นสะเทือนของท่อ
・จำเป็นต้องมีส่วนท่อตรง

กลับสู่หน้าแรก

กลับไปด้านบน

การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเซนเซอร์ตรวจจับการไหล