• ขนาดฟอนต์
  • ปกติ
  • ใหญ่

บทที่ 2ชนิดและหลักการของมิเตอร์วัดการไหล
มิเตอร์วัดการไหลแบบกังหัน

หลักการและคุณสมบัติของมิเตอร์วัดการไหลแบบกังหัน

มิเตอร์วัดการไหลและเซนเซอร์ตรวจจับการไหลนั้นมีหลายชนิดให้เลือกใช้ ในส่วนนี้จะสรุปหลักการและคุณสมบัติของมิเตอร์วัดการไหลแบบกังหัน

หลักการ

จัดเป็นมิเตอร์วัดการไหลแบบเทอร์ไบน์ มิเตอร์วัดการไหลแบบกังหันจะถูกแบ่งเป็นสองชนิดดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง
(1) มิเตอร์วัดการไหลแบบกังหันแบบหมุนวนพร้อมโครงสร้างระหัดน้ำ
(2) มิเตอร์วัดการไหลแบบกังหันแบบแกนพร้อมโครงสร้างกังหันลม

การไหลและการหมุนของกังหันจะเป็นสัดส่วนกัน ดังนั้นเมื่อหมุนกังหันด้วยแรงจากการไหลของของเหลว
จึงทำให้วัดอัตราการไหลได้จากจำนวนการหมุน โดยการติดตั้งแม่เหล็กในแกนหมุนและที่มุมกังหัน
จะสามารถแยกพัลส์ออกเป็นสัญญาณได้ และเปลี่ยนจำนวนการหมุนเป็นอัตราการไหล

วิธีคำนวณการไหล

การไหลต่อหนึ่งพัลส์ × จำนวนพัลส์ ÷ เวลา = การไหลชั่วขณะหนึ่ง

แผนภาพโครงสร้างของมิเตอร์วัดการไหลแบบกังหัน

คุณสมบัติของมิเตอร์วัดการไหลแบบกังหัน

ข้อดี ・ทำซ้ำและตอบสนองไดดี้เยี่ยม
・โครงสร้างเรียบง่ายราคาประหยัด
・กะทัดรัดและสามารถทำการวัดจำนวนมากได้
ข้อเสีย ・ไวกับวัตถุแปลกปลอมมาก (ทำให้เกิดการอุดตัน)
・กังหันหมุนที่ความเร็วสูง จึงต้องทำการบำรุงรักษาเป็นระยะเพื่อไม่ให้แกนสึกหรอ
หรือต้องเปลี่ยนตัวกังหัน

กลับสู่หน้าแรก

กลับไปด้านบน

การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเซนเซอร์ตรวจจับการไหล