• ขนาดฟอนต์
  • ปกติ
  • ใหญ่

บทที่ 5เทคนิคระบบท่อ
เทคนิคระบบท่อ

เทคนิคระบบท่อเพื่อให้การควบคุมการไหลมีความแม่นยำ

ในการใช้เซนเซอร์วัดการไหลภายใต้สภาวะที่เชื่อถือได้ที่สุด จำเป็นต้องพิจารณาถึงระบบท่อและการวางตำแหน่งติดตั้งมิเตอร์วัดการไหล และแม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องทำตามนี้เท่านั้น ก็ควรปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อให้การวัดการไหลเสถียรที่สุด

1. ติดตั้งส่วนท่อตรงให้เพียงพอ

สร้างสถานะการไหลแบบราบเรียบ
L = 5D หรือมากกว่า

L จะแทนความยาวของส่วนท่อตรง และ D แทนเส้นผ่านศูนย์กลางรูปกติของมิเตอร์วัดการไหล

ควรติดตั้งส่วนท่อตรงให้มีความยาวเป็น 5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางรูด้านต้นทางมิเตอร์วัดการไหล ส่วนนี้จะช่วยจำกัดความปั่นป่วนในของเหลวและสร้างการไหลแบบราบเรียบ

*สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายความเร็วการไหลที่ผิดปกติ โปรดดูบทที่ 3 ส่วนที่ 7

2. ให้ของเหลวไหลจากส่วนล่างขึ้นไปยังส่วนบน

สร้างสถานะเต็มที่

เซนเซอร์วัดการไหลจะทำการวัดได้ดีที่สุดเมื่อเส้นทางการไหลอยู่ในสถานะเต็มที่ น้ำจะถูกกักเก็บที่ส่วนล่างเนื่องจากแรงโน้มถ่วง เมื่อน้ำไหลในระบบท่อดังในภาพประกอบด้านบนและด้านล่าง จะรักษาสถานะเต็มที่ไว้

3. ติดตั้งในระบบท่อส่วนล่าง

สร้างสถานะเต็มที่

4. ติดตั้งในระบบท่อส่วนล่าง

ป้องกันไม่ให้ฟองอากาศไปผสมกับของเหลว

ฟองอากาศจะถูกกักเก็บไว้ที่ส่วนบนของน้ำ เมื่อระบบท่อถูกดัดงอดังภาพประกอบบนสุด จะสามารถป้องกันไม่ให้ฟองอากาศผสมกับของเหลวได้

5. ติดตั้งท่อบายพาส

เพิ่มความสะดวกในการบำรุงรักษา

กลับสู่หน้าแรก

กลับไปด้านบน

การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเซนเซอร์ตรวจจับการไหล