• ขนาดฟอนต์
  • ปกติ
  • ใหญ่

บทที่ 1บทนำเกี่ยวกับมิเตอร์วัดการไหล
บทนำ

หน้าที่ของมิเตอร์วัดการไหลคือการทำการวัดเพื่อตอบคำถามดังเช่น ตอนนี้มีการไหลปริมาณกี่ลิตรหรือใช้ไปแล้วกี่ลิตร มีการใช้งานมิเตอร์วัดการไหลในหลากหลายลักษณะ ตัวอย่างเช่น มิเตอร์วัดการไหลจะมีหน้าที่สำคัญในสถานการณ์ดังเช่น หยุดจ่ายเชื้อเพลิงเมื่อได้น้ำมันเชื้อเพลิง 10 ลิตรหรือให้ยากับคนไข้ในโรงพยาบาลเพียง 500 ซีซี หน้าที่หลักของมิเตอร์วัดการไหลในระบบโรงงานอัตโนมัติคือการจัดการกับการไหลของ "น้ำ" การใช้ "น้ำ" นี้แตกต่างไปตามการใช้งาน และบางครั้งจะเรียกว่า "สารหล่อเย็น", "น้ำหล่อเย็น", "น้ำการตัด" หรือ "น้ำการเจียร" นอกจากนี้กฎหมายการประหยัดพลังงานใหม่และความจำเป็นในการตรวจสอบทำให้ต้องใช้มิเตอร์วัดการไหลเพิ่มมากขึ้น

กลับสู่หน้าแรก

กลับไปด้านบน

การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเซนเซอร์ตรวจจับการไหล