• ขนาดฟอนต์
  • ปกติ
  • ใหญ่

บทที่ 1บทนำเกี่ยวกับมิเตอร์วัดการไหล
วิธีเลือกมิเตอร์วัดการไหล

การเลือกตามเงื่อนไข

ในหน้านี้จะกล่าวถึงกระบวนการเลือกมิเตอร์วัดการไหลหรือเซนเซอร์ตรวจจับการไหล มิเตอร์วัดการไหลและเซนเซอร์ตรวจจับการไหลนั้นมีหลายชนิดให้เลือกใช้ และการเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับของเหลวที่จะวัดและวัตถุประสงค์ของการวัดเท่านั้นที่จะทำให้ได้ผลการวัดที่ถูกต้อง เมื่อเลือกอุปกรณ์ จำเป็นที่จะต้องทราบว่ากำลังจะวัดสิ่งใดและวัตถุประสงค์ของการวัดคืออะไร

ขั้นตอนการเลือกมิเตอร์วัดการไหล

เมื่อเลือกมิเตอร์วัดการไหล ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

【1】 ยืนยันคุณสมบัติของของเหลวที่ตรวจจับ
【2】 ยืนยันวัตถุประสงค์ของการวัดและวิเคราะห์หาวิธีตรวจจับ
【3】 ยืนยันข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
【4】 พิจารณาถึงค่าใช้จ่าย

【1】จำเป็นต้องยืนยันคุณสมบัติของของเหลวที่ตรวจจับเป็นอย่างแรก

ชนิดของของเหลว ก๊าซ ของเหลว ไอน้ำ อื่นๆ
ความหนาแน่น คำนวณได้จากชื่อของเหลว อุณหภูมิ และแรงดัน
ความหนืด ต้องยืนยันสำหรับของเหลว
การเหนี่ยวนำไฟฟ้า ต้องยืนยันสำหรับมิเตอร์วัดการไหลแบบอัลตราโซนิค
สิ่งเจือปน ฟองอากาศ วัตถุแปลกปลอม สารละลายข้น อื่นๆ
ช่วงการไหล การไหลต่ำสุดและสูงสุด
อุณหภูมิของเหลว การวัดที่ตอบสนองกับของเหลว
แรงดันของเหลว สำหรับยืนยันความต้านทานแรงดัน
การสูญเสียแรงดัน การวัดตามความจำเป็น

【2】 จากนั้นจึงระบุวัตถุประสงค์ของการวัด ณ จุดนี้ควรพิจารณาระบบการตรวจจับที่เลือกพร้อมกับคุณสมบัติอาทิเช่น ความแม่นยำและช่วงการไหล

【3】 เมื่อกำหนดวิธีการตรวจจับแล้ว ให้ตัดสินใจเลือกพร้อมกับดูรายละเอียดข้อมูลจำเพาะของรุ่น

【4】 สุดท้ายจึงค่อยเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย การถอดมิเตอร์วัดการไหลนั้นใช้เวลามาก คุณจึงไม่ควรตัดสินใจแค่ราคาของผลิตภัณฑ์ แต่ต้องพิจารณาถึงเวลาในการบำรุงรักษาหลังจากติดตั้ง
เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง และการแก้ปัญหา โดยปกติแล้วถ้าผลิตภัณฑ์มีราคาถูก อาจจำเป็นต้องบำรุงรักษาเป็นประจำหรือต้องมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุด

การเปรียบเทียบวิธีการตรวจจับของมิเตอร์วัดการไหลแต่ละชนิด [ตัวอย่าง]

  แบบแม่เหล็กไฟฟ้า แบบ
คาร์มานวอร์เท็กซ์
แบบกังหัน แบบทุ่นลอย
ของเหลว มี มี มี มี
ก๊าซ N/A มี N/A มี
ไอน้ำ N/A มี N/A มี
รองรับอุณหภูมิได้สูง มี มี มี มี
การไหลแบบไมโคร ตามเงื่อนไข N/A มี N/A
การไหลปานกลาง มี มี ตามเงื่อนไข มี
การไหลมาก มี มี ตามเงื่อนไข มี
ความหนืด มี N/A N/A ตามเงื่อนไข
สารละลายข้น มี ตามเงื่อนไข N/A ตามเงื่อนไข
น้ำมัน N/A N/A มี มี
ความแม่นยำ มี มี ตามเงื่อนไข ตามเงื่อนไข
  แบบตรวจจับ
ความร้อน
แบบไดอะแฟรม แบบอัลตราโซนิค แบบโคริโอลิส
ของเหลว N/A มี มี มี
ก๊าซ มี มี มี ตามเงื่อนไข
ไอนํ้า N/A มี ตามเงื่อนไข N/A
รองรับอุณหภูมิไดสู้ง มี มี มี มี
การไหลแบบไมโคร มี ตามเงื่อนไข N/A มี
การไหลปานกลาง มี มี ตามเงื่อนไข มี
การไหลมาก มี มี มี ตามเงื่อนไข
ความหนืด N/A N/A มี ตามเงื่อนไข
สารละลายข้น N/A มี มี มี
นํ้ามัน N/A มี มี มี
ความแม่นยำ มี N/A มี มี
  แบบแม่เหล็กไฟฟ้า แบบ
คาร์มานวอร์เท็กซ์
ของเหลว มี มี
ก๊าซ N/A มี
ไอนํ้า N/A มี
รองรับอุณหภูมิไดสู้ง มี มี
การไหลแบบไมโคร ตามเงื่อนไข N/A
การไหลปานกลาง มี มี
การไหลมาก มี มี
ความหนืด มี N/A
สารละลายข้น มี ตามเงื่อนไข
นํ้ามัน N/A N/A
ความแม่นยำ มี มี
  แบบกังหัน แบบทุ่นลอย
ของเหลว มี มี
ก๊าซ N/A มี
ไอนํ้า N/A มี
รองรับอุณหภูมิไดสู้ง มี มี
การไหลแบบไมโคร มี N/A
การไหลปานกลาง ตามเงื่อนไข มี
การไหลมาก ตามเงื่อนไข มี
ความหนืด N/A ตามเงื่อนไข
สารละลายข้น N/A ตามเงื่อนไข
นํ้ามัน มี มี
ความแม่นยำ ตามเงื่อนไข ตามเงื่อนไข
  แบบตรวจจับ
ความร้อน
แบบไดอะแฟรม
ของเหลว N/A มี
ก๊าซ มี มี
ไอนํ้า N/A มี
รองรับอุณหภูมิไดสู้ง มี มี
การไหลแบบไมโคร มี ตามเงื่อนไข
การไหลปานกลาง มี มี
การไหลมาก มี มี
ความหนืด N/A N/A
สารละลายข้น N/A มี
นํ้ามัน N/A มี
ความแม่นยำ มี N/A
  แบบอัลตราโซนิค แบบโคริโอลิส
ของเหลว มี มี
ก๊าซ มี ตามเงื่อนไข
ไอนํ้า ตามเงื่อนไข N/A
รองรับอุณหภูมิไดสู้ง มี มี
การไหลแบบไมโคร N/A มี
การไหลปานกลาง ตามเงื่อนไข มี
การไหลมาก มี ตามเงื่อนไข
ความหนืด มี ตามเงื่อนไข
สารละลายข้น มี มี
นํ้ามัน มี มี
ความแม่นยำ มี มี

กลับสู่หน้าแรก

กลับไปด้านบน

การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเซนเซอร์ตรวจจับการไหล