• ขนาดฟอนต์
  • ปกติ
  • ใหญ่

บทที่ 1บทนำเกี่ยวกับมิเตอร์วัดการไหล
น้ำหล่อเย็น

ดังที่กล่าวไว้ด้านบน "น้ำหล่อเย็น" เป็นน้ำที่ใช้กันบ่อยที่สุดในระบบโรงงานอัตโนมัติ นอกจากนี้ เนื่องจากหน้าที่ที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนเกินระหว่างการทำงาน จึงสามารถแบ่งประเภท "น้ำการตัด" ซึ่งมักเรียกว่าสารหล่อเย็นเป็น "น้ำหล่อเย็น" ได้เช่นกัน นอกเหนือจากหล่อเย็นแล้ว อาจใช้น้ำเป็น "น้ำฉนวน" ได้ด้วย

นํ้าหล่อเย็น

ปกติแล้วจะไม่ใช้น้ำประปาเพราะว่า "น้ำหล่อเย็น" ไม่เหมาะสำหรับบริโภค จะปั๊มน้ำในอุตสาหกรรมจาก
น้ำบาดาลหรือจากแม่น้ำโดยตรงแทน และเพราะว่าน้ำทุกชนิดนั้นมีจำกัดและเป็นทรัพยากรสำคัญ ดังนั้นโดยทั่วไปแล้วจะหมุนเวียนใช้น้ำซ้ำก่อนที่จะบำบัดและระบายออกมา

หอทำความเย็น

กลับสู่หน้าแรก

กลับไปด้านบน

การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเซนเซอร์ตรวจจับการไหล