• ขนาดฟอนต์
  • ปกติ
  • ใหญ่

บทที่ 1บทนำเกี่ยวกับมิเตอร์วัดการไหล
จอแสดงผลมิเตอร์วัดการไหล

มิเตอร์วัดการไหลรุ่นใหม่ๆ บางครั้งจะมีไฟแสดงสถานะในตัว เพราะว่าทำการตั้งค่าให้แม่นยำโดยไม่มีการแสดงผลตัวเลขได้ยากมาก การไหลภายในระบบท่อสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยองค์ประกอบทางกายภาพเช่น เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ แรงดันที่สร้างการไหลของของเหลว และความหนืดของของเหลว อย่างไรก็ตามถ้าต้องการทราบว่ามีการไหลเพียงใดในท่อ ก็ยังไม่มีวิธีง่ายๆ ในการวัดจำนวนที่แม่นยำ ถึงแม้ว่าจะพยายามตั้งการแจ้งเตือนขีดจำกัดล่างที่แม่นยำด้วยมิเตอร์วัดการไหลโดยที่ไม่มีไฟแสดงสถานะ ก็ยังต้องทำการ "ตรวจวัด" ตามขั้นตอนด้านล่าง

วัดการไหลปกติ
  1. 1. ติดตั้งมิเตอร์วัดการไหลและวาล์ว
  2. 2. ตรวจสอบว่าการไหลเป็นปกติและเริ่มปล่อยน้ำ
  3. 3. พยายามเก็บกักน้ำที่กำลังไหลเป็นระยะเวลาหนึ่ง
  4. 4. หาการไหลชั่วขณะหนึ่งจากน้ำหนักหรือปริมาตรของน้ำที่เก็บกักไว้
การตั้งค่าการทำการแจ้งเตือน
  1. 1. เปิดน้ำและและหมุนวาล์วให้แน่น จากนั้นให้สร้างระดับการแจ้งเตือนขีดจำกัดล่างเทียม
  2. 2. วัดระดับน้ำหลังจากที่เก็บกักน้ำในภาชนะ จากนั้นจึงทำการยืนยันถ้าคุณพบการไหลชั่วขณะหนึ่งของการแจ้งเตือนขีดจำกัดล่าง
  3. 3. เมื่อเสร็จแล้วให้ทำการตั้งค่ามิเตอร์วัดการไหลให้ปล่อยสัญญาณจริง

กลับสู่หน้าแรก

กลับไปด้านบน

การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเซนเซอร์ตรวจจับการไหล