• ขนาดฟอนต์
  • ปกติ
  • ใหญ่

บทที่ 4การสูญเสียแรงดัน
ปัจจัยที่ทำให้เกิด "การสูญเสียแรงดัน"

การสูญเสียแรงดัน: สาเหตุของปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสายการผลิต

การสูญเสียแรงดันในสายการผลิตอาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้ ในส่วนนี้จะกล่าวถึงความหมายของการสูญเสียแรงดัน สาเหตุของการสูญเสียแรงดัน และมาตรการแก้ไขเพื่อป้องกันการสูญเสียแรงดัน

[1] ทำเส้นผ่านศูนย์กลางท่อให้แคบลง

การจำกัดเส้นทางการไหลนั้นหมายถึงข้อต่อระบบท่อกับเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต่างกันซึ่งจะทำให้สูญเสียแรงดัน

[2] การดัดงอระบบท่อ

ตามกฎของความเฉื่อย (Law of Inertia) ของเหลวจะไหลในแนวเส้นตรง ด้วยเหตุนี้เมื่อของเหลวต้องไหล
ผ่านส่วนโค้งงอภายในท่อ ของเหลวจึงสูญเสียพลังงานและพลังงานที่สูญเสียไปนี้ส่งผลให้แรงดันลดลง

[3] การติดตั้งวาล์วเปิด/ปิด

ถ้าเปิดบอลล์วาล์วและวาล์วอื่นเต็มที่ ก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องสูญเสียแรงดัน อย่างไรก็ตาม ด้วยวาล์วที่เปลี่ยนเส้นทางการไหลภายในวาล์ว ก็จะเกิดการสูญเสียแรงดันแม้ว่าจะเปิดวาล์วเต็มที่

บอลล์วาล์ว

เมื่อเปิดวาล์วเต็มที่ จะก่อตัวเป็นโครงสร้างแบบฟรีโฟลว์จึงไม่มีการสูญเสียแรงดัน

โกลบวาล์ว

แม้ว่าจะเปิดวาล์วเต็มที่ เส้นทางการไหลก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ดีจึงทำให้เกิดการสูญเสียแรงดัน

[4] การติดตั้งมิเตอร์วัดการไหล

ดังที่กล่าวไว้ในหลักการทำงาน มิเตอร์วัดการไหลแบบตรวจสอบแรงดัน (แบบไดอะแฟรม) จะทำให้เกิดการสูญเสียแรงดันจากแผ่นจำกัดเพื่อวัดการไหล นอกจากนี้มิเตอร์วัดการไหลแบบคาร์มานวอร์เท็กซ์จะจำกัดและเร่งความเร็วเส้นทางการไหลเพื่อให้การสั่นสะเทือนที่เสถียรสำหรับองค์ประกอบเพียโซ ในมิเตอร์วัดการไหลแบบกังหัน เส้นทางการไหลจะถูกจำกัดเพื่อสร้างแรงผลักในการหมุนกังหันเมื่อมีการไหลเล็กน้อย การสูญเสียแรงดันจะเกิดได้ง่ายมากสำหรับมิเตอร์วัดการไหลเหล่านี้ ในทางกลับกัน มิเตอร์วัดการไหลแบบแม่เหล็กไฟฟ้า แบบตรวจจับความร้อน และแบบอัลตราโซนิค จะไม่จำเป็นต้องจำกัดการไหลเพื่อตรวจจับ ซึ่งได้เปรียบมากในเรื่องการสูญเสียแรงดัน

กลับสู่หน้าแรก

กลับไปด้านบน

การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเซนเซอร์ตรวจจับการไหล