• ขนาดฟอนต์
  • ปกติ
  • ใหญ่

บทที่ 2ชนิดและหลักการของมิเตอร์วัดการไหล
มิเตอร์วัดการไหลแบบไดอะแฟรมแรงดัน

หลักการและคุณสมบัติของมิเตอร์วัดการไหลแบบไดอะแฟรมแรงดัน

มิเตอร์วัดการไหลและเซนเซอร์ตรวจจับการไหลนั้นมีหลายชนิดให้เลือกใช้ ในส่วนนี้สรุปหลักการและคุณสมบัติของมิเตอร์วัดการไหลแบบไดอะแฟรมแรงดัน

หลักการ

จัดเป็นมิเตอร์วัดการไหลแบบตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน มิเตอร์วัดการไหลแบบตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกันเป็นอันดับหนึ่งในตลาดมิเตอร์วัดการไหล ด้วยหลักการของ Bernoulli จะติดตั้งแผ่นออริฟิสลงในเส้นทางการไหลของของเหลว โดยตั้งใจให้เกิดการสูญเสียแรงดัน ทำการวัดความแตกต่างของแรงดันที่ก่อนและหลังแผ่นออริฟิส ความสัมพันธ์ระหว่างการสูญเสียแรงดันที่เกิดขึ้นจากแผ่นออริฟิส ความเร็วการไหล และอัตราการไหลจะเป็นดังนี้

การไหลน้อย ⇒ ความเร็วการไหลต่ำ ⇒ การสูญเสียแรงดันที่แผ่นออริฟิสสร้างจะน้อย
การไหลมาก ⇒ ความเร็วการไหลสูง ⇒ การสูญเสียแรงดันที่แผ่นออริฟิสสร้างจะมาก

ตรวจจับความแตกต่างของแรงดันระหว่างต้นทางและปลายทางด้วยไดอะแฟรมแรงดัน

มิเตอร์วัดการไหลแบบไดอะแฟรมแรงดัน

มิเตอร์วัดการไหลแบบไดอะแฟรมแรงดัน

คุณสมบัติของมิเตอร์วัดการไหลแบบไดอะแฟรมแรงดัน

ข้อดี ・ตรวจจับก๊าซ ของเหลว และไอน้ำได้
・ราคาถูก
・ไม่มีชิ้นส่วนที่ขยับได้
ข้อเสีย ・มีแผ่นออริฟิสทำใหสู้ญเสียแรงดันในปริมาณมาก
・ไม่เหมาะกับของเหลวที่มีของแข็ง (ทำให้เกิดการอุดตัน)
・ไวกับการไหลแบบปั่นป่วนจึงจำเป็นต้องมีท่อตรง

กลับสู่หน้าแรก

กลับไปด้านบน

การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเซนเซอร์ตรวจจับการไหล