• ขนาดฟอนต์
  • ปกติ
  • ใหญ่

บทที่ 4การสูญเสียแรงดัน
การสูญเสียแรงดันคืออะไร

การสูญเสียแรงดัน: สาเหตุของปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสายการผลิต

การสูญเสียแรงดันในสายการผลิตอาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้ ในส่วนนี้จะกล่าวถึงความหมายของการสูญเสียแรงดัน สาเหตุของการสูญเสียแรงดัน และมาตรการแก้ไขเพื่อป้องกันการสูญเสียแรงดัน

ตัวอย่างเช่น ถ้าจำกัดส่วนของเส้นทางการไหล แรงดันปลายทางจะลดลงตั้งแต่บริเวณที่ถูกจำกัด ซึ่งเรียกว่าการสูญเสียแรงดัน การสูญเสียแรงดันเป็นการสูญเสียพลังงานและไม่เพียงแรงดันปลายทางที่ลดลงเท่านั้น แต่การไหลและความเร็วการไหลก็ลดลงเช่นกัน

ความแตกต่างของแรงดันระหว่างเกจแรงดัน A และเกจแรงดัน B คือการสูญเสียแรงดัน
การสูญเสียแรงดันไม่ได้เกิดจากการจำกัดเพียงเท่านั้น ระบบท่อที่ยาวก็เป็นสาเหตุ
ของการสูญเสียแรงดันเช่นกัน

การสูญเสียแรงดัน

เมื่อเกิดการสูญเสียแรงดันในสายการผลิต การไหลเวียนของน้ำหล่อเย็นจะลดลง ทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพและปัญหาต่างๆ กับการผลิต ในการแก้ไข ควรถอดชิ้นส่วนที่ทำให้เกิดการสูญเสียแรงดันออก อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่สามารถจัดการกับการสูญเสียแรงดันได้โดยเพิ่มแรงดันที่สร้างจากปั๊มหมุนเวียน และ/หรือเพิ่มพลังงานให้กับตัวปั๊ม แต่วิธีนี้ทำให้เสียพลังงานและค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น

แบบไดอะแฟรม แบบแม่เหล็กไฟฟ้า

กลับสู่หน้าแรก

กลับไปด้านบน

การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเซนเซอร์ตรวจจับการไหล