• ขนาดฟอนต์
  • ปกติ
  • ใหญ่

บทที่ 2ชนิดและหลักการของมิเตอร์วัดการไหล
มิเตอร์วัดการไหลแบบทุ่นลอย

หลักการและคุณสมบัติของมิเตอร์วัดการไหลแบบทุ่นลอย

มิเตอร์วัดการไหลและเซนเซอร์ตรวจจับการไหลนั้นมีหลายชนิดให้เลือกใช้ ในส่วนนี้จะสรุปหลักการและคุณสมบัติของมิเตอร์วัดการไหลแบบทุ่นลอย

หลักการ

จัดเป็นมิเตอร์วัดการไหลแบบพื้นที่ วิธีหลักคือการหยุดทุ่นลอยในท่อปลายกว้าง (ท่อที่หัวท่อกว้างขึ้นเรื่อยๆ) เมื่อผลักดันของเหลวมาที่ระหว่างท่อปลายกว้างและทุ่นลอย เครื่องจะสร้างแรงดันที่แตกต่างกันขึ้นมา เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ทุ่นลอยจะหยุดที่บริเวณที่แรงผลักขึ้นซึ่งเกิดจากแรงดันที่แตกต่าง และแรงผลักลงซึ่งเกิดจากน้ำหนักของทุ่นลอยนั้นเท่ากัน ผลที่แสดงจะเป็นการไหลชั่วขณะหนึ่ง
โดยปกติแล้วท่อปลายกว้างผลิตจากวัสดุโปร่งแสงที่ปรับเทียบสำหรับการไหล และจะอ่านการวัดได้โดยตรงจากท่อ และยังมีมิเตอร์แบบที่มีแม่เหล็กติดตั้งอยู่ในทุ่นลอยและทำการตรวจจับด้วยเซนเซอร์แม่เหล็ก

มิเตอร์วัดการไหลแบบทุ่นลอย

มิเตอร์วัดการไหลแบบทุ่นลอย

คุณสมบัติของมิเตอร์วัดการไหลแบบทุ่นลอย

ข้อดี ・ตรวจจับก๊าซ ของเหลว และไอน้ำได้
・ราคาถูก
・การสูญเสียแรงดันค่อนข้างต่ำ
ข้อเสีย ・ไม่แม่นยำ
・ไม่เหมาะกับของเหลวที่มีของแข็ง (ทำให้เกิดการอุดตัน)
・ชนิดอ่านโดยตรงจะมองไม่เห็นทุ่นถ้าท่อปลายกว้างสกปรก
(ต้องทำการบำรุงรักษาเป็นประจำ)

กลับสู่หน้าแรก

กลับไปด้านบน

การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเซนเซอร์ตรวจจับการไหล