• ขนาดฟอนต์
  • ปกติ
  • ใหญ่

บทที่ 3ต้นตอของปัญหาในมิเตอร์วัดการไหล
ต้นตอของปัญหาในมิเตอร์วัดการไหล ส่วนที่ 2

ความสำคัญของการเข้าใจถึงต้นตอของปัญหาและการใช้มาตรการแก้ไขที่เหมาะสม

ในส่วนนี้จะประกอบด้วยข้อสรุปถึงต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการควบคุมการไหล การควบคุมการไหลนั้นจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบการไหลอย่างสม่ำเสมอและการวัดอัตราการไหลที่แม่นยำ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับมิเตอร์วัดการไหลหรือเซนเซอร์ตรวจจับการไหลอาจทำให้คุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ลดลงและอาจทำให้เครื่องมือกลเสียหายได้ การซ่อมบำรุงและการซ่อมแซมที่ใช้เวลานานไม่เพียงจะส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้สูญเสียโอกาสอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว และใช้มาตรการแก้ไขที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุมการไหลนั้นเป็นไปอย่างถูกต้อง

5. สารละลายข้น

สารละลายข้นเป็นชื่อทั่วไปของของเหลวที่มีอณูของแข็งเป็นจำนวนเท่ากันทั้งหมด ซึ่งรวมถึงของเหลวที่มีสารขัด อณูบางชนิดอาจทำให้ภายในมิเตอร์วัดการไหลสึกกร่อนหรือจับตัวเป็นก้อนแล้วทำให้เกิดการอุดตัน

สำหรับมิเตอร์วัดการไหลที่ไปปิดกั้นการไหล (เช่น แบบคาร์มานวอร์เท็กซ์) สารละลายข้นอาจทำให้แกนสึกกร่อนและเกิดการอุดตันได้ ด้วยมิเตอร์วัดการไหลแบบแม่เหล็กไฟฟ้า จึงลดการก่อตัวและการอุดตันเนื่องจากมีโครงสร้างการไหลแบบฟรีโฟลว์ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจจับสารละลายข้นได้ด้วยมิเตอร์วัดการไหลแบบโคริโอลิสด้วย

6. ฟองอากาศ

เมื่อจัดการกับระบบเปิด อากาศอาจเข้าไปในระบบระหว่างดูดของเหลวได้ อากาศหรือสิ่งแปลกปลอมที่ไปผสมกับของเหลวจะทำให้เกิดฟอง สำหรับมิเตอร์แบบวอร์เท็กซ์ ฟองเหล่านี้จะไปรบกวนการสร้างกระแสวนคาร์มาน สำหรับมิเตอร์แบบอัลตราโซนิค ฟองจะไปจำกัดการกระจายคลื่นอัลตราโซนิค ทั้งสองกรณีจะทำให้เกิดการทำงานผิดพลาด

เนื่องจากมิเตอร์วัดการไหลแบบโคริโอลิสวัดการไหลเชิงมวลจึงไม่ได้รับผลกระทบจากฟองอากาศ สำหรับมิเตอร์วัดการไหลแบบแม่เหล็กไฟฟ้านั้น ฟองอากาศอาจทำให้อ่านค่าการไหลได้ไม่เสถียร เพราะว่าการตรวจจับนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณและฟองอากาศจะถูกตรวจจับเป็นของเหลว

ฟองอากาศ

7. ความผิดปกติหรือความคลาดเคลื่อนในการไหล

การกระจายของความเร็วการไหลภายในระบบท่อกลมนั้นจะเท่ากันหลังจากที่มีการไหลผ่านทางท่อตรงในระยะที่เพียงพอ ในทางกลับกัน การกระจายของความเร็วการไหลจะผิดปกติจากการโค้งงอในระบบท่อหรือการเปลี่ยนแปลงของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ การผิดเพี้ยนจะเกิดขึ้นเมื่อศูนย์กลางการกระจายของความเร็วการไหลเลื่อนออกมาจากศูนย์กลางท่อ การไหลหมุนวนจะเกิดขึ้นเมื่อของเหลวหมุนรอบแกนกลางโดยขนานไปกับทิศทางการไหล ทั้งการไหลหมุนวนและการผิดเพี้ยนทำให้การกระจายของความเร็วการไหลผิดปกติ การทำการวัดการไหลในสภาวะนี้อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดจำนวนมาก

ระดับข้อผิดพลาดในการวัดจะขึ้นอยู่กับระดับความผิดปกติในการกระจายของความเร็วการไหล สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับได้โดยติดตั้งส่วนท่อตรงที่ต้นทางเพื่อให้การกระจายของความเร็วการไหลเท่ากัน (คำแนะนำคร่าวๆ คือควรให้ส่วนท่อตรงเป็น 5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางรูของเส้นทางการไหล)

ความผิดปกติหรือความคลาด

8. การไหลแบบพัลส์

ถ้าพัลส์มีขนาดใหญ่ การไหลชั่วขณะหนึ่งอาจเกินระดับช่วงการไหลของมิเตอร์วัดการไหลชั่วคราว ในสถานการณ์นี้ การไหลที่แสดงผลในมิเตอร์วัดการไหลจะน้อยกว่าการไหลจริง เป็นที่ทราบกันว่าปั๊มลูกสูบชักแบบปริมาตรจะสร้างพัลส์ขนาดใหญ่

อีกวิธีหนึ่งในการลดพัลส์คือการใช้ตัวหน่วงดังเช่น หม้อสะสมไฟฟ้า อีกทั้งถ้าพัลส์ทำให้ค่าตัวเลขของมิเตอร์วัดการไหลผันแปรไประยะหนึ่ง การเพิ่มเวลาการตอบสนองของมิเตอร์จะช่วยทำให้ค่าตัวเลขคงที่

9. การสั่นสะเทือนของระบบท่อ

การสั่นสะเทือนของระบบท่อนั้นมักเกิดจากการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร การเปิดปิดวาล์ว และการส่งผ่านของเหลว

มิเตอร์วัดการไหลแบบโคริโอลิสและคาร์มานวอร์เท็กซ์ อาจทำการวัดที่ถูกต้องไม่ได้เนื่องจากการสั่นสะเทือน ส่วนมิเตอร์วัดการไหลแบบแม่เหล็กไฟฟ้าและอัลตราโซนิค จะไม่เกิดปัญหาจากการสั่นสะเทือน (เนื่องจากมิเตอร์วัดการไหลแบบอัลตราโซนิค จะมีความแตกต่างมากระหว่างความถี่ของคลื่นอัลตราโซนิค จึงสามารถเพิกเฉยกับการสั่นสะเทือนของระบบท่อได้)

กลับสู่หน้าแรก

กลับไปด้านบน

การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเซนเซอร์ตรวจจับการไหล