การหยิบสินค้า

โดยส่วนใหญ่จะใช้คำว่าการหยิบสินค้าในงานของโลจิสติกส์และหมายถึงการเก็บรวบรวมและจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บอยู่ในคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ในปัจจุบันนี้ ภาระงานของการหยิบสินค้าได้เพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากความต้องการจากการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มีเพิ่มขึ้น โดยได้มีการใช้งาน Handheld Mobile Computer ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ตั้งแต่แรกเริ่ม ในส่วนนี้จะอธิบายถึงงานในด้านการหยิบสินค้า เช่น การประยุกต์ใช้งานทั่วไป แนะนำสิ่งต่างๆ อย่างความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการหยิบสินค้า ขั้นตอนสำหรับการติดตั้ง Handheld Mobile Computer วิธีใช้ Handheld Mobile Computer และข้อดีของการที่ได้รับ

การหยิบสินค้าคืออะไร

การหยิบสินค้าหมายถึงงานที่ต้องนำผลิตภัณฑ์จากสถานที่จัดเก็บมารวบรวมไว้ที่สถานที่จัดส่ง โดยได้มีการใช้คำนี้เป็นกิจวัตรประจำวันในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ หมายเลขผลิตภัณฑ์และปริมาณจะได้รับการตรวจสอบจากรายละเอียดที่พิมพ์ไว้บนคำสั่งของการจัดส่ง (รายชื่อการหยิบสินค้า) และผลิตภัณฑ์ที่กำหนดจะถูกรวบรวมไว้ วิธีการหยิบสินค้าหลักๆ จะแบ่งออกได้เป็นสองชนิดได้แก่ การหยิบสินค้าทีละชิ้นและการหยิบสินค้าทั้งหมด

การหยิบสินค้าทีละชิ้น

ในการหยิบสินค้าทีละชิ้น ผลิตภัณฑ์จะถูกรวบรวมและจัดส่งไปยังปลายทางการจัดส่งแต่ละแห่ง วิธีนี้ยังเรียกอีกอย่างได้ว่าการหยิบสินค้าตามการสั่งซื้อ และมีการใช้วิธีนี้เพื่อส่งผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายไปยังปลายทางการจัดส่งจำนวนมาก เช่น การซื้อสินค้าออนไลน์ ข้อดีของวิธีนี้คือสามารถจัดการกับการหยิบสินค้าสำหรับปลายทางการจัดส่งแต่ละแห่งได้อย่างยืดหยุ่นและยังสามารถจัดส่งได้ทันทีหลังจากบรรจุหีบห่ออีกด้วย

การหยิบสินค้าทั้งหมด

สินค้าทั้งหมดจะได้รับการคัดเลือกก่อน จากนั้นจะคัดแยกที่จุดคัดแยกตามปลายทางการจัดส่ง วิธีการหยิบสินค้าทั้งหมดยังเรียกอีกอย่างว่าวิธีการจัดแบ่ง วิธีนี้จะใช้เมื่อมีปลายทางการจัดส่งไม่มาก และต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์จำนวนมากไปที่ปลายทางเดียวกัน ข้อดีคือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะได้รับการคัดเลือกพร้อมกัน ซึ่งจะช่วยลดระยะทางในการเดินทาง เวลาที่ใช้ และความยุ่งยากของผู้ปฏิบัติงานลงได้

การหยิบสินค้าทีละชิ้น
การหยิบสินค้าทีละชิ้น
การหยิบสินค้าทั้งหมด
การหยิบสินค้าทั้งหมด

วิธีการหยิบสินค้าและปัญหาต่างๆ

ไม่ว่าจะใช้วิธีการหยิบสินค้าทีละชิ้นหรือหยิบสินค้าทั้งหมด งานที่ทำจะต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาผลิตภัณฑ์บนชั้นวางในคลังเก็บสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้า ผลงานจึงต้องขึ้นอยู่กับบุคลากรที่ทำหน้าที่นั้นเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ ปัญหาจึงมักเกิดขึ้นจากความแตกต่างด้านความเร็วและความแม่นยำของผู้ปฏิบัติงานในการหยิบสินค้า นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานยังอาจจะลืมหยิบผลิตภัณฑ์และอาจหยิบผลิตภัณฑ์ที่ผิด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตรวจสอบก่อนจัดส่งอยู่เสมอ ซึ่งถือเป็นความยุ่งยาก

การทำงานด้วย Handheld Mobile Computer

การทำงานด้วย Handheld Mobile Computer
การตรวจสอบ

การหยิบสินค้าโดยทั่วไปนั้นจะขึ้นอยู่กับความจำของผู้ปฏิบัติงาน แต่เมื่อจำนวนผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น การค้นหาผลิตภัณฑ์ก็จะยิ่งยุ่งยากมากขึ้นไปด้วย จึงมีความเป็นไปได้มากขึ้นที่ผู้ปฏิบัติงานจะลืมหยิบผลิตภัณฑ์หรือหยิบผิดได้ นอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบบาร์โค้ดก่อนการจัดส่งอีกด้วย แต่ปัญหาเกี่ยวกับการหยิบสินค้าเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการติดตั้ง Handheld Mobile Computer

หากสินค้าและตำแหน่ง (ชั้นวาง แถว และระดับ) ได้รับการลงทะเบียนไว้ก่อนล่วงหน้าและมีการพิมพ์บาร์โค้ดไว้บนคำสั่งในการจัดส่ง (รายการการคัดเลือก) ผู้ปฏิบัติงานจึงเพียงแค่ต้องอ่านบาร์โค้ดด้วย Handheld Mobile Computer เพื่อดูข้อมูลและตำแหน่งของสินค้าที่ถูกต้องเท่านั้น นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบสินค้าพร้อมกับการคัดเลือกได้ด้วยการอ่านบาร์โค้ดของสินค้า ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งไปกว่านั้น จากมุมมองด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ การจัดการคลังสินค้าที่สามารถทำได้อย่างละเอียดยังทำให้จัดการสินค้าคงคลังได้อย่างถูกต้องอีกด้วย

ข้อดีของ Handheld Mobile Computer

ทำงานด้านการหยิบสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการใช้งาน Handheld Mobile Computer ในส่วนนี้จะกล่าวถึงข้อดีของการติดตั้ง Handheld Mobile Computer ในงานด้านการหยิบสินค้า

ความสามารถในการยืนยันตำแหน่งผลิตภัณฑ์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้

ความสามารถในการยืนยันตำแหน่งผลิตภัณฑ์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้

ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบรายละเอียดและตำแหน่งการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องได้ด้วยการอ่านบาร์โค้ดที่พิมพ์อยู่บนคำสั่งในการจัดส่ง (รายการการคัดเลือก) ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากจะช่วยให้หยิบสินค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำโดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับความจำและประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานเดียวกันได้โดยไม่ต้องอาศัยประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการฝึกสอนบุคลากรและยังช่วยประหยัดต้นทุนได้อีกด้วย

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่หยิบมาได้ในทันที

วิเคราะห์ว่าผ่าน/ไม่ผ่านได้ทันทีด้วยการสแกนบาร์โค้ดของผลิตภัณฑ์ระหว่างการหยิบสินค้าและตรวจสอบข้อมูลนี้เทียบกับรายการการคัดเลือก โดยทั่วไปแล้วจำเป็นจะต้องตรวจสอบครั้งสุดท้ายด้วยการอ่านบาร์โค้ดก่อนการจัดส่ง แต่การติดตั้ง Handheld Mobile Computer จะช่วยให้ตรวจสอบไปพร้อมกับการหยิบสินค้าได้

พิมพ์ฉลากการจัดส่งเพื่อให้จัดส่งได้ทันที

พิมพ์ฉลากการจัดส่งเพื่อจัดส่งได้ทันที

เมื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ Handheld Mobile Computer จะสามารถพิมพ์ฉลากการจัดส่งได้ โดยขั้นตอนทุกอย่างตั้งแต่การหยิบสินค้าไปจนถึงการบรรจุหีบห่อ รวมถึงการพิมพ์และติดฉลากการจัดส่งสามารถทำได้อย่างราบรื่น ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนการหยิบสินค้า การส่งมอบ การบรรจุหีบห่อ และการจัดส่งมีประสิทธิภาพ

ดัชนี