ความแตกต่างระหว่าง Handheld Mobile Computer และเครื่องอ่านโค้ดชนิดมือถือ

เครื่องอ่านโค้ดชนิดมือถือเป็นอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้ในการอ่านข้อมูลหลายชนิดเช่นเดียวกับ Handheld Mobile Computer อุปกรณ์ทั้งสองเป็นอุปกรณ์มือถือที่ผู้ปฏิบัติงานใช้อ่านบาร์โค้ดและข้อมูลที่คล้ายกัน ซึ่งจะมีเพียงสองจุดนี้เท่านั้นที่เหมือนกัน ส่วนฟังก์ชันเพิ่มเติมและการประยุกต์ใช้งานของอุปกรณ์เหล่านี้จะแตกต่างกัน ในส่วนนี้จะอธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง Handheld Mobile Computer และเครื่องอ่านโค้ดชนิดมือถือด้วยการเปรียบเทียบฟังก์ชันและข้อมูลจำเพาะ

เครื่องอ่านโค้ดชนิดมือถือที่มีฟังก์ชันเรียบง่ายและออกแบบมาเป็นการเฉพาะ รวมถึง Handheld Mobile Computer ที่ปรับใช้ได้มากและมีหลายฟังก์ชัน

เครื่องอ่านโค้ดชนิดมือถือคือเครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิดหนึ่ง และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฟังก์ชันเรียบง่าย ซึ่งจะมีความสามารถในการอ่านโค้ดเท่านั้น ข้อมูลที่อ่านได้จะได้รับการประมวลผลจาก PC หรืออุปกรณ์ที่คล้ายกันที่เชื่อมต่อไว้ จึงไม่มีโปรแกรมอยู่ในเครื่องอ่านโค้ดชนิดมือถือ อุปกรณ์เหล่านี้จะทำงานไม่ได้หากไม่ได้เชื่อมต่อกับ PC จึงไม่เหมาะกับการใช้งานที่ต้องแยกจาก PC และพกพาไปใช้งานแบบ Handheld Mobile Computer

ในทางกลับกัน Handheld Mobile Computer จะมีโปรแกรมติดตั้งอยู่ จึงสามารถทำได้มากกว่าการอ่านข้อมูล โดยสามารถประมวลผลอื่นๆ ที่จำเป็นได้ เช่น การตรวจสอบ (การแสดงผล) และบันทึกข้อมูลที่อ่านได้ ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถแก้ไขเพื่อให้เข้ากับวัตถุประสงค์และการประยุกต์ใช้งานได้

นอกจากนี้ยังมี Handheld Mobile Computer ชนิดกลุ่มที่จะสะสมข้อมูลไว้ภายในก่อนที่จะประมวลผล และ Handheld Mobile Computer ชนิดไร้สายที่จะส่งและรับข้อมูลตามคำสั่ง คุณสมบัติหนึ่งของ Handheld Mobile Computer คือการทำงานแบบสแตนด์อโลนเป็นพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากเครื่องอ่านโค้ดชนิดมือถือซึ่งจะทำงานไม่ได้หากไม่เชื่อมต่อกับ PC หรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน

เครื่องอ่านโค้ดชนิดมือถือจะทำงานเป็นแค่เครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิดมือถือ ส่วน Handheld Mobile Computer คือเทอร์มินัลเคลื่อนที่หลายฟังก์ชันที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานต่างๆ เช่น การแสดงผล การตรวจสอบ การบันทึก และส่งข้อมูลที่อ่านได้ ความแตกต่างที่สำคัญอีกประการหนึ่งของทั้งสองอุปกรณ์คือ Handheld Mobile Computer สามารถทำงานได้แบบสแตนด์อโลนที่ไม่ต้องพึ่งพา PC โดยคุณสามารถดูรายละเอียดการเปรียบเทียบฟังก์ชันได้ในตารางด้านล่าง

รายการเปรียบเทียบ Handheld Mobile Computer เครื่องอ่านโค้ดชนิดมือถือ
รูปร่าง
Handheld Mobile Computer
เครื่องอ่านโค้ดชนิดมือถือ
ฟังก์ชัน
 • นอกจากการอ่านโค้ดแล้ว ผู้ปฏิบัติงานยังสามารถป้อนตัวอักษรโดยใช้ปุ่มบนเครื่องได้
 • มีฟังก์ชันที่หลากหลาย เช่น การบันทึกข้อมูลและการส่งข้อมูล
 • ฟังก์ชันการอ่านโค้ดเท่านั้น
 • สามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมที่เชื่อมต่อกับ PC เท่านั้น
ระยะการทำงาน
 • ในความเป็นจริงแล้ว อุปกรณ์ชนิดกลุ่มที่สะสมข้อมูลไว้ภายในจะไม่มีข้อจำกัด
 • รุ่นที่ติดตั้ง LAN ไร้สายจะทำงานได้ต่อเมื่ออยู่ในระยะของเครือข่ายการสื่อสาร
 • สำหรับชนิดมีสาย ระยะการทำงานจะเท่ากับความยาวของสายไฟ
 • รุ่นที่ติดตั้ง Bluetooth จะมีระยะการทำงานสูงถึง 10 เมตร
โปรแกรม
 • สามารถตั้งโปรแกรมภายในใหม่ได้อย่างอิสระเพื่อให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของงาน
 • ไม่มีโปรแกรมบนเครื่องอ่านโค้ดชนิดมือถือ และสามารถใช้งานได้ด้วยการติดตั้งซอฟต์แวร์บน PC ที่เชื่อมต่อไว้เท่านั้น
อื่นๆ
 • ต้องใช้โปรแกรมเฉพาะกับอุปกรณ์ที่รับข้อมูล
 • อินพุตด้วยคีย์บอร์ดได้ด้วยการเชื่อมต่ออินเตอร์เฟซคีย์บอร์ด USB
ตัวอย่างการใช้งานทั่วไป
 • การตรวจสอบการรับและการจัดส่ง
 • การจัดการสินค้าคงคลัง
 • การบันทึกข้อมูลของการตรวจสอบย้อนกลับ
 • การบันทึกข้อมูลประวัติการทำงาน
 • การอ่านโค้ดของใบบันทึก
 • การอ่านข้อมูล POS ของผลิตภัณฑ์
 • การอ่านข้อมูลการเช่า DVD/CD
 • การอ่านข้อมูลการให้ยืมหนังสือ
บทสรุป

เพียงเปลี่ยนโปรแกรมก็สามารถประยุกต์ใช้งาน Handheld Mobile Computer ได้อย่างหลากหลาย
ความอเนกประสงค์และขอบเขตการประยุกต์ใช้งานที่กว้างขวางจะช่วยให้นำไปใช้งานได้แทบทุกที่

เครื่องอ่านโค้ดชนิดมือถือเป็นอุปกรณ์ที่มีฟังก์ชันเรียบง่ายที่ออกแบบมาเพียงเพื่ออ่านโค้ดเท่านั้น ติดตั้งได้ด้วยการเชื่อมต่อง่ายๆ และมีราคาถูก แต่จะใช้งานได้จำกัด

ดัชนี