[อุตสาหกรรมการค้าปลีก] ร้านค้าปลีกรายใหญ่

ในส่วนนี้จะแสดงตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน Handheld Mobile Computer ในอุตสาหกรรมการค้าปลีก ต่อไปนี้เราจะอธิบายตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานของร้านค้าปลีกรายใหญ่ ร้านค้าออนไลน์ และส่วนประกอบอื่นๆ ของอุตสาหกรรมการค้าปลีกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีผลิตภัณฑ์จำนวนมาก

การทำงานที่ร้านค้าปลีกรายใหญ่

ร้านค้าปลีกรายใหญ่ในปัจจุบันนี้ เช่น ร้านจำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์รวมสินค้าเกี่ยวกับบ้าน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา และร้านค้าขนาดใหญ่ (big-box store) ยังคงใช้การประมวลผลแบบกลุ่มเพื่อจัดการรายการสั่งซื้อและสินค้าคงคลังอยู่ แต่หลายปีที่ผ่านมานี้ได้มีบริษัทที่ติดตั้งระบบการประมวลผลแบบเรียลไทม์เพิ่มขึ้นโดยใช้ Handheld Mobile Computer เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงาน เนื่องจากร้านค้าปลีกรายใหญ่ต่างต้องจัดการกับสินค้าที่มีเป็นจำนวนมาก การใช้เพียงกระบวนการที่ต้องเขียนบันทึกข้อมูลหรือป้อนข้อมูลลงในระบบจึงทำให้เกิดการเสียเปล่าเป็นจำนวนมาก แต่การจัดการกับบาร์โค้ดด้วย Handheld Mobile Computer จะช่วยลดความยุ่งยากและต้นทุนด้านบุคลากร อีกทั้งยังสามารถจัดการงานต่างๆ ได้อย่างแม่นยำเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์

ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาโดยการติดตั้ง Handheld Mobile Computer

ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาโดยการติดตั้ง Handheld Mobile Computer

ร้านค้าปลีกรายใหญ่ที่ใช้งาน Handheld Mobile Computer ก่อนหน้านี้ต่างร้องขอให้มีฟังก์ชันการทำงานเพิ่มขึ้น เช่น การจัดการรายการสั่งซื้อและสินค้าคงคลังร่วมกับการประมวลผลแบบกลุ่มที่เป็นมาตรฐานเดิม การประมวลผลข้อมูลรายการสั่งซื้อแบบเรียลไทม์โดยใช้เครือข่ายไร้สาย การตรวจสอบราคาภายในร้าน และการทำสติกเกอร์ลดราคา โดยฟังก์ชันที่มีการร้องขอจะแตกต่างกันไปตามประเภทของงาน เช่น การร้องขอให้มีหน้าจอขนาดใหญ่เพื่อดูรายการสั่งซื้อและบันทึกการขาย การสแกนที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วและปุ่มที่ป้อนข้อมูลได้ง่ายซึ่งจำเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในคลังสินค้า รวมถึงการตอบสนองต่อการสื่อสารอย่างรวดเร็วซึ่งจำเป็นต่อการตรวจสอบราคา Handheld Mobile Computer รุ่น BT ซีรีส์ของ KEYENCE มีหลากหลายชนิดซึ่งเหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกันจึงสามารถแก้ปัญหาทั้งหมดที่ผู้ค้าปลีกต้องเผชิญได้

ข้อดีของการติดตั้ง Handheld Mobile Computer ในการปฏิบัติงานที่หลากหลายและกิจกรรมต่างๆ ในการทำงาน

ในส่วนนี้จะแสดงตัวอย่างการติดตั้ง Handheld Mobile Computer อย่างละเอียดซึ่งแบ่งกลุ่มตามการปฏิบัติงานและกิจกรรมการทำงานที่ร้านค้าปลีกรายใหญ่และร้านค้าออนไลน์ โดยจะแนะนำในลักษณะที่เข้าใจง่าย เช่น ข้อดีที่ได้รับและผลกระทบจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยการติดตั้ง Handheld Mobile Computer

การทำรายการสั่งซื้อ

การทำรายการสั่งซื้อ

งานมาตรฐานที่ต้องใช้งาน Handheld Mobile Computer ของร้านค้าปลีกรายใหญ่คือการทำรายการสั่งซื้อ เมื่อสินค้าบนชั้นวางผลิตภัณฑ์และในห้องจัดเก็บเริ่มน้อยลง ผู้ปฏิบัติงานจะสามารถสแกนบาร์โค้ดที่ติดอยู่กับชั้นวางเพื่อทำรายการสั่งซื้อได้ทันที

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การทำรายการสั่งซื้อให้มีความแม่นยำสูงนั้นกลายเป็นสิ่งจำเป็น ส่งผลให้เกิดความต้องการที่จะดูข้อมูลตามโค้ดผลิตภัณฑ์ที่อ่านได้บนหน้าจอของ Handheld Mobile Computer ตัวอย่างของข้อมูลที่จำเป็นต้องแสดงในปัจจุบันนี้ ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์ จำนวนที่สั่งซื้อ ปริมาณที่ขายได้ และปริมาณที่ส่งมอบ ในกรณีนี้ Handheld Mobile Computer ที่เหมาะสมที่สุดคือชนิดที่มีหน้าจอขนาดใหญ่ที่ดูข้อมูลได้มากขึ้น โดยเฉพาะในซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าขนาดใหญ่ (big-box store) ที่ต้องจัดการกับผลิตภัณฑ์ เช่น อาหารและของใช้ประจำวัน จึงมีการใช้งาน Handheld Mobile Computer ชนิดหน้าจอขนาดใหญ่เพื่อทำรายการสั่งซื้อเพิ่มขึ้น

การจัดการสินค้าคงคลัง

การจัดการสินค้าคงคลัง

ในการจัดการสินค้าคงคลังโดยทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเขียนข้อมูลลงในตารางสินค้าคงคลังด้วยมือและรวบรวมข้อมูลเอง แต่ในหลายปีมานี้ได้มีการใช้งาน Handheld Mobile Computer มากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การใช้ Handheld Mobile Computer จะช่วยขจัดข้อผิดพลาดในการเขียนข้อมูลและความยุ่งยากในการป้อนข้อมูลออกไป การทำงานจึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในการจัดการสินค้าคงคลังนั้นจะต้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก ความเร็วในการสแกนจึงเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้ ในร้านค้าขนาดใหญ่ เช่น ศูนย์รวมสินค้าเกี่ยวกับบ้านและร้านค้าขนาดใหญ่ (big-box store) ยังมีข้อมูลผลิตภัณฑ์จำนวนมาก จึงจำเป็นจะต้องใช้หน่วยความจำในตัวเป็นจำนวนมาก

การตรวจสอบราคา

การตรวจสอบราคา

ร้านค้าปลีกรายใหญ่จะมีผลิตภัณฑ์จำนวนมากและมีหลากหลายราคา (เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ลดราคา) ซึ่งข้อผิดพลาดของราคาที่แสดงที่ร้านค้าอาจนำไปสู่การร้องเรียนจากลูกค้าได้ ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องตรวจสอบราคาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดโดยการตรวจสอบราคาที่ร้านค้าเทียบกับข้อมูลราคาในระบบ POS ซึ่งการตรวจสอบด้วยตาเปล่าอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ แต่การใช้งาน Handheld Mobile Computer ร่วมกับระบบ POS จะทำให้ตรวจสอบราคาได้อย่างแม่นยำโดยเพียงแค่สแกนบาร์โค้ดเท่านั้น

ดัชนี