[อุตสาหกรรมการผลิต] อุปกรณ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์

ในส่วนนี้จะแสดงตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจริงที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ในอุตสาหกรรมการผลิต ตัวอย่างจริงจะแสดงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการต่างๆ ของอุปกรณ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ รวมถึงข้อดีของการติดตั้ง Handheld Mobile Computer ในสถานที่ปฏิบัติงานดังกล่าว

การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์

การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์

ในปัจจุบันนี้สมาร์ทโฟน คอนโซลวิดีโอเกม คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดอื่นๆ ต่างมีขนาดเล็กลงและบางมากขึ้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่กระบวนการผลิตและการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์จะต้องมีความแม่นยำมากขึ้น เมื่อการรวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์เข้ากับอุปกรณ์อื่นๆ ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ความต้องการที่หลากหลายในการสร้างผลิตภัณฑ์นานาชนิดเป็นล็อตเล็กๆ และการผลิตแบบเซลลูลาร์จึงกลายเป็นเรื่องปกติ ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของความยุ่งยากและต้นทุนในการจัดการและการตรวจสอบ

สำหรับชิ้นส่วนขนาดเล็ก เช่น ชิป IC, ตัวต้านทาน, ตัวเก็บประจุ และทรานซิสเตอร์นั้น การมาร์กหมายเลขผลิตภัณฑ์ในแต่ละชิ้นส่วนเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก และการตรวจสอบความแตกต่างด้วยตาเปล่าก็ยิ่งก่อให้เกิดการตรวจสอบชิ้นส่วนที่ผิดพลาดได้ง่าย ความต้องการที่แตกต่างยังก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้น และวงจรของผลิตภัณฑ์ก็สั้นลง ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยากในการจัดการผลิตภัณฑ์มากขึ้นไปอีก ด้วยเหตุนี้จึงมีการนำ Handheld Mobile Computer มาใช้ในงานต่างๆ เช่น การจัดการชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์

ปัญหาในการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์

ไซต์การผลิตของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ต้องรับมือกับปัญหาต่างๆ มากมาย รวมถึงปัญหาของเครื่องจักรและปริมาณที่ขาดแคลนหรือข้อบกพร่องของวัสดุชิ้นส่วน แม้ว่าผู้ควบคุมจะระมัดระวังเพียงใดก็ไม่สามารถขจัดปัญหาด้านความล่าช้าในการผลิตที่เกิดจากปัญหาเหล่านี้ได้ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องสร้างระบบสำหรับการตรวจจับและการกู้คืนจากปัญหาให้ทันท่วงที ด้วยเหตุนี้ การระบุสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ สถานที่ปฏิบัติงานแบบเรียลไทม์จึงเป็นสิ่งจำเป็น

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปรับปรุงต้นทุนการผลิต จึงจำเป็นที่จะต้องระบุเวลาที่ต้องใช้สำหรับการผลิตและงานอื่นๆ อย่างแม่นยำ การจัดการด้านการผลิตและการรวบรวมผลลัพธ์จึงเป็นกุญแจสำคัญในการปรับปรุงไซต์งานการผลิต จึงมีการนำ Handheld Mobile Computer มาใช้แก้ปัญหาเหล่านี้

การแก้ไขปัญหาด้วยการติดตั้ง Handheld Mobile Computer

ในหลายปีที่ผ่านมา ได้มีการนำวิธีการผลิตแบบเซลลูลาร์มาใช้ในโรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีการผลิตชนิดนี้จะกำหนดให้บุคคลเพียงคนเดียวหรือคนกลุ่มเล็กๆ เป็นผู้จัดการกับการประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย จึงจำเป็นจะต้องจัดการกับคำแนะนำในการทำงานโดยละเอียดรวมถึงการจัดหาชิ้นส่วนในลักษณะเฉพาะอีกด้วย แต่ด้วย Handheld Mobile Computer ผู้ปฏิบัติงานจะสามารถตรวจสอบคำแนะนำในการทำงานและสถานะของรายการชิ้นส่วนที่จำเป็นสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงสแกนบาร์โค้ดเท่านั้น นอกจากนี้ก็ยังมีการนำ Handheld Mobile Computer ไปใช้ในกระบวนการอื่นๆ อีกมากมาย

ตัวอย่างเช่น รายงานทั่วไปเกี่ยวกับไซต์การผลิตที่จำเป็นจะต้องพัฒนาแผนการผลิตให้ถูกต้องและดำเนินการผลิตตามแผนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถระบุปริมาณวัตถุดิบ ชิ้นส่วน งานที่อยู่ในระหว่างการผลิต และสินค้าที่ผลิตเสร็จได้อย่างถูกต้อง ก็จะไม่สามารถกำหนดตารางเวลาที่แม่นยำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีปัญหาความขาดแคลนเกิดขึ้น ทั้งไซต์การผลิต คลังเก็บวัสดุ และส่วนการจัดส่งทั้งหมดจะเกิดปัญหาตามกันไปทั้งหมด และส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการและผลิตตามจำนวนที่คาดหวังได้

ปัญหาจะไม่เกิดขึ้นหากจัดการคลังสินค้าได้อย่างถูกต้องตามบัญชี แต่เนื่องจากอาจเกิดความผิดพลาดจากการไม่ระมัดระวังหรือเขียนข้อมูลที่เขียนลงในใบบันทึกผิด จึงรับประกันไม่ได้ว่าข้อมูลที่บันทึกไว้จะแสดงถึงรายการสินค้าที่มีอยู่จริงได้อย่างถูกต้อง Handheld Mobile Computer จึงเข้ามาแก้ปัญหาเพื่อจัดการกับสินค้าคงคลังได้โดยปราศจากข้อผิดพลาด เพียงสแกนบาร์โค้ดและใบบันทึกผลิตภัณฑ์เท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุปริมาณและตำแหน่งจัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องได้ตลอดเวลาและเติมชิ้นส่วนได้ทันทีเมื่อเกิดการขาดแคลน การติดตั้ง Handheld Mobile Computer เพื่อการนี้จะทำให้กระบวนการแต่ละอย่างดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและทำให้การผลิตโดยรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กระบวนการและขั้นตอนการผลิตโดยทั่วไป

ในส่วนนี้จะแสดงตัวอย่างการติดตั้ง Handheld Mobile Computer แบบละเอียดซึ่งแบ่งตามกระบวนการในระหว่างการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ กระบวนการทั่วไปและขั้นตอนการผลิตสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์จะแสดงไว้ด้านล่าง

ซัพพลายเออร์

การรับ
กระบวนการและขั้นตอนการผลิตโดยทั่วไป
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ
คลังสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว
  • การตรวจสอบการจัดส่ง
  • การจัดการสินค้าคงคลัง
  • งานตรวจนับสินค้าคงคลัง

ข้อดีของการติดตั้ง Handheld Mobile Computer ในกระบวนการต่างๆ

ในส่วนนี้จะอธิบายถึงข้อดีของการติดตั้ง Handheld Mobile Computer และตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจริงสำหรับกระบวนการทั่วไปที่แสดงไว้ข้างต้น

การรับ

การรับ

การตรวจสอบใบบันทึกมักจะมีข้อผิดพลาดในการอ่านขึ้นทุกครั้งแม้ว่าผู้ปฏิบัติงานจะใช้ความระมัดระวังขนาดไหนก็ตาม แต่เมื่อใช้ Handheld Mobile Computer ปัญหาในการอ่านบาร์โค้ดและข้อมูลที่คล้ายกันก็แทบจะไม่เกิดขึ้น คุณจึงสามารถแปลงผลการรับเข้าเป็นข้อมูลได้ทันที ซึ่งจะช่วยลดความยุ่งยากในการป้อนข้อมูลด้วยตนเองในภายหลัง

เมื่อมีการใช้ Handheld Mobile Computer ในสายการผลิต รายการสินค้าจะถูกย้ายโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นการลดหน้าที่ในการบันทึกและการป้อนข้อมูลของบุคลากรได้ ส่งผลให้การจัดการสินค้าคงคลังเป็นไปอย่างถูกต้อง วิธีนี้จึงช่วยปรับปรุงความแม่นยำของการตรวจสอบการรับสินค้า/การตรวจสอบชิ้นส่วนรับเข้าได้เป็นอย่างมาก

การเก็บวัตถุดิบ

การเก็บวัตถุดิบ

หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในการตรวจสอบด้วยตาเปล่าระหว่างการจัดเก็บสินค้าจะส่งผลให้เกิดความสับสนในระหว่างการเลือกชิ้นส่วนที่จำเป็นสำหรับสายการผลิต และกระบวนการที่ตามมาจะมีความสูญเสียเป็นอย่างมาก การใช้ Handheld Mobile Computer และบาร์โค้ดเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์เข้ากับข้อมูลชั้นวางจะช่วยให้การดำเนินงานนี้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น เช่น งานหยิบสินค้าที่ถูกต้อง การจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และความเร็วในการตรวจสอบที่รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ Handheld Mobile Computer ยังสามารถแจ้งเตือนเมื่อมีวัตถุดิบหมดอายุได้ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการจ่ายวัสดุไปยังไซต์งาน

กระบวนการขั้นต้น

กระบวนการขั้นต้นจะประกอบด้วยการแปรรูปและกระบวนการผลิต เช่น การผสมวัตถุดิบและการตัดเฉือนเพื่อสร้างรูปร่าง การแปรรูปพื้นผิวและการแปรรูปรูปลักษณ์ภายนอก ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการขั้นต้นนี้จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อกระบวนการขั้นปลายและผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ด้วยเหตุนี้ การติดตั้ง Handheld Mobile Computer จึงเป็นการช่วยจัดการในด้านการปฏิบัติงานโดยรวม การตรวจสอบสารเคมี การตรวจสอบการใส่ และการตรวจสอบวิธีการได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งสามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันทีและป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการขั้นปลายได้

นอกเหนือไปจากการระบุข้อมูลชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์แล้ว การกำหนดสถานการณ์ในการใช้งานและสถานการณ์ในการบริโภควัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์และเครื่องมือก็สามารถทำได้ด้วย Handheld Mobile Computer ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับการจัดการอุปกรณ์

กระบวนการขั้นต้น

กระบวนการขั้นปลาย

กระบวนการขั้นปลาย

กระบวนการขั้นปลายหมายถึงขั้นตอนการติดตั้งและประกอบ เช่น การบัดกรี ปัญหาทั่วไป รวมถึงความผิดพลาดในการประกอบและความบกพร่องของตะกั่วบัดกรี ในระหว่างการผลิตแบบเซลลูลาร์ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดการกับชิ้นส่วนหลายชิ้นจึงมักมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น แต่เมื่อติดตั้ง Handheld Mobile Computer การตรวจสอบขั้นตอนการทำงานและชิ้นส่วนจึงทำได้อย่างง่ายดาย เพียงสแกนโค้ดบนผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน ขั้นตอนการทำงานก็จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน รวมถึงป้องกันความผิดพลาดได้ นอกจากนี้ยังสามารถจัดการกับหมายเลขล็อต บริหารกระบวนการ และตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

การจัดส่ง/การตรวจสอบ

การจัดส่ง/การตรวจสอบ

การติดตั้ง Handheld Mobile Computer จะส่งผลให้เกิดการทำงานร่วมกับระบบและช่วยให้การลงทะเบียนหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ทำได้ง่ายขึ้น ในขณะที่การจัดการสินค้าคงคลังก็สามารถทำได้อย่างง่ายดาย รวมถึงช่วยเพิ่มความเร็วในการจัดส่งและการตรวจสอบ อีกทั้งการตรวจสอบติดตามผลิตภัณฑ์ยังได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้จึงสามารถระบุกระบวนการที่เป็นสาเหตุของปัญหาได้ในทันที เช่น ชิ้นงานที่มีข้อบกพร่อง นอกจากนี้ยังสามารถแปลงผลการตรวจสอบและผลการซ่อมแซมเป็นข้อมูลในจุดที่ดำเนินการทันที ซึ่งจะทำให้วิธีการปรับปรุงคุณภาพมีความชัดเจน

คลังสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว

คลังสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จแล้วจะรออยู่ในคลังสินค้าของบริษัทเพื่อดำเนินการจัดส่ง ซึ่งสามารถลดข้อผิดพลาดของการส่งสินค้าลงได้อย่างมากด้วยระบบการตรวจสอบการจัดส่งที่ไม่ต้องอาศัยการตรวจสอบด้วยตาเปล่า นอกจากนี้ Handheld Mobile Computer ยังสามารถทำงานร่วมกับระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลังและการตรวจนับสินค้าคงคลังได้

ปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นด้วย Handheld Mobile Computer ที่มีระบบการอ่านตัวอักษร

ในบางครั้งอาจไม่มีการแปลงหมายเลขซีเรียลและหมายเลขล็อตเป็นบาร์โค้ดที่โรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ ในกรณีนี้จึงจำเป็นต้องอาศัยการตรวจสอบด้วยตาเปล่า ซึ่งรายการที่จำเป็นต้องตรวจสอบด้วยตาเปล่าจะมีทั้ง หมายเลขผลิตภัณฑ์ หมายเลขล็อต และข้อมูลอุปกรณ์ การเปลี่ยนจากการตรวจสอบด้วยภาพมาใช้ Handheld Mobile Computer ที่รองรับการรู้จำตัวอักษรด้วยแสง (OCR) จะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วและขจัดข้อผิดพลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อีกด้วย Handheld Mobile Computer รุ่น BT ซีรีส์ของ KEYENCE มีระบบการรู้จำตัวอักษรด้วยแสง (OCR) จึงเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานตามสถานการณ์ที่แสดงไว้ด้านล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

คำแนะนำในการทำงานและการตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์

คำแนะนำในการทำงานและการตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์
A: จอสัมผัส

อุปกรณ์ต่างๆ ที่ผลิตโดยผู้ผลิตหลายรายจะถูกนำไปใช้ที่ไซต์การผลิต Handheld Mobile Computer ที่รองรับการอ่านตัวอักษรด้วยแสง (OCR) สามารถใช้อ่านตัวอักษรเจ็ดส่วนที่แสดงบนอุปกรณ์ได้ ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการตรวจสอบด้วยภาพจะไม่เกิดขึ้น รวมถึงกระบวนการตรวจสอบชิ้นงานด้วยตาเปล่า การเขียนผลลัพธ์ด้วยมือ และป้อนผลลัพธ์ลงใน PC ด้วยตนเองจะสามารถทำได้เพียงสแกนเป้าหมายเท่านั้น การทำงานจึงมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยให้การจัดการข้อมูลมีความแม่นยำ

การทำงานทั่วไป

ตรวจสอบด้วยตาเปล่า บันทึกด้วยลายมือ และป้อนข้อมูลด้วยตนเองลงใน PC
การทำงานทั่วไป: ตรวจสอบด้วยตาเปล่า บันทึกด้วยลายมือ และป้อนข้อมูลด้วยตนเองลงใน PC
A: จอสัมผัส

การทำงานที่ดีขึ้น

เพียงสแกนหมายเลขผลิตภัณฑ์
ก็สามารถนำเข้าระบบได้อย่างง่ายดาย
การทำงานที่ดีขึ้น: เพียงสแกนหมายเลขผลิตภัณฑ์ก็สามารถนำเข้าระบบได้อย่างง่ายดาย
A: จอสัมผัส

ดัชนี