[อุตสาหกรรมการผลิต] ยานยนต์/อุปกรณ์การขนส่ง

ตัวอย่างการใช้งาน Handheld Mobile Computer จะแสดงไว้ใน “การประยุกต์ใช้ในการติดตั้งระบบ Handheld Mobile Computer” แต่ในส่วนนี้จะแสดงตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจริงที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์/อุปกรณ์การขนส่ง ซึ่งตัวอย่างจริงจะแสดงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการต่างๆ ที่โรงงานผลิตยานยนต์/อุปกรณ์ขนส่ง รวมถึงข้อดีของการติดตั้ง Handheld Mobile Computer ในสถานที่ปฏิบัติงานดังกล่าว

การผลิตยานยนต์/อุปกรณ์การขนส่ง

การผลิตยานยนต์/อุปกรณ์การขนส่ง

การผลิตยานยนต์/อุปกรณ์การขนส่งนั้นจำเป็นจะต้องมีคุณภาพและความแม่นยำสูง เพราะข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อยอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ เช่น โบลต์ขนาดเล็ก ซึ่งกล่าวกันว่ารถยนต์มีชิ้นส่วนมากกว่า 30,000 ชิ้น และจะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากรถยนต์มีฟังก์ชันการใช้งานมากขึ้น การตรวจสอบชิ้นส่วนเหล่านี้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และการจัดการข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมาก

ยิ่งไปกว่านั้น หากเกิดการเรียกคืนยานยนต์/อุปกรณ์การขนส่งขึ้น ก็จำเป็นที่จะต้องระบุและรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดในทันที ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้มีการบังคับใช้กฎหมายที่ว่าด้วยการรีไซเคิลยานยนต์ที่สิ้นสุดอายุการใช้งาน ซึ่งส่งผลให้เกิดความต้องการในการตรวจสอบมากขึ้น ไม่เพียงจากผู้ผลิตรถยนต์ทั้งคันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อีกด้วย อย่างไรก็ตาม การตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้ก็ยังมีข้อจำกัดที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้อยู่ ดังนั้น นอกเหนือไปจากระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตแล้ว การจัดการข้อมูลโดยอัตโนมัติด้วยระบบ Handheld Mobile Computer ที่ติดตั้งไว้ก็ยังเป็นกุญแจสำคัญอีกด้วย

ปัญหาในการผลิตยานยนต์/อุปกรณ์การขนส่ง

ความล่าช้าของกำหนดการในการผลิตจะส่งผลโดยตรงต่อวันที่จัดส่งในอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งปัญหานี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การผลิตยานยนต์/อุปกรณ์การขนส่งเท่านั้น แต่สาเหตุหลักคือการจัดการที่ขาดความระมัดระวังในกระบวนการและรายการสินค้า ในขณะที่การจัดการกระบวนการที่ไม่ระมัดระวังจะทำให้เกิดความล่าช้าอย่างเห็นได้ชัด การจัดการรายการสินค้าที่ไม่ระมัดระวัง เช่น ความผิดพลาดในการตรวจสอบและการจัดชั้นวางในระหว่างการรับวัสดุก็ทำให้เกิดความผิดพลาดในการเลือกสินค้าและส่งผลต่อกำหนดการของกระบวนการผลิตเช่นกัน หากเกิดปัญหาในการจัดการรายการสินค้าก็จะไม่สามารถจัดการกับกระบวนการผลิตได้อย่างถูกต้องและจะส่งผลให้เกิดความสูญเสียเพิ่มขึ้นในภายหลัง

การแก้ไขปัญหาด้วยการติดตั้ง Handheld Mobile Computer

เมื่อใช้ Handheld Mobile Computer ในการจัดการด้วยบาร์โค้ด/โค้ด 2D ตั้งแต่ขั้นตอนการรับเข้า จะสามารถเก็บรวบรวมสถานการณ์ของกระบวนการผลิตและข้อมูลประวัติการทำงาน รวมถึงบันทึกลงในฐานข้อมูลได้ทันที ทำให้สามารถระบุได้แบบเรียลไทม์ว่าผลิตภัณฑ์ใดอยู่ในกระบวนการใดและอยู่ในสถานะกึ่งสำเร็จประเภทใด ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผู้ดำเนินงานและระยะเวลาที่ต้องดำเนินการจะสามารถจัดการได้จากศูนย์กลาง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้โดยการประมาณวันส่งมอบที่แม่นยำและการมอบหมายหน้าที่ให้แก่บุคลากรอย่างยืดหยุ่น

กระบวนการและขั้นตอนการผลิตโดยทั่วไป

ในส่วนนี้จะแสดงตัวอย่างการติดตั้ง Handheld Mobile Computer แบบละเอียดซึ่งแบ่งตามกระบวนการในระหว่างการผลิตยานยนต์/อุปกรณ์การขนส่ง กระบวนการและขั้นตอนการผลิตโดยทั่วไปสำหรับยานยนต์/อุปกรณ์การขนส่งจะแสดงไว้ด้านล่าง

ซัพพลายเออร์

การรับ
กระบวนการและขั้นตอนการผลิตโดยทั่วไป
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ
คลังสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว
  • การตรวจสอบการจัดส่ง
  • การจัดการสินค้าคงคลัง
  • งานตรวจนับสินค้าคงคลัง

ข้อดีของการติดตั้ง Handheld Mobile Computer ในกระบวนการต่างๆ

ในส่วนนี้จะอธิบายถึงข้อดีของการติดตั้ง Handheld Mobile Computer และตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจริงสำหรับกระบวนการทั่วไปที่แสดงไว้ข้างต้น

การรับชิ้นส่วน

การรับชิ้นส่วน

การติดตั้ง Handheld Mobile Computer ทำให้สามารถอ่านบาร์โค้ดและรายการที่คล้ายกันบนชิ้นส่วนต่างๆ และแปลงเนื้อหาที่ได้รับให้เป็นข้อมูลได้ในทันที ซึ่งจะช่วยป้องกันความผิดพลาดจากความประมาทในการตรวจสอบด้วยสายตา เมื่อมีการใช้ชิ้นส่วนในสายการผลิต รายการสินค้าจะถูกย้ายโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นการลดหน้าที่ในการบันทึกและการป้อนข้อมูลของบุคลากรได้ ส่งผลให้การจัดการสินค้าคงคลังเป็นไปอย่างถูกต้อง วิธีนี้จึงช่วยปรับปรุงความแม่นยำของการตรวจสอบการรับสินค้า/การตรวจสอบชิ้นส่วนรับเข้าได้เป็นอย่างมาก

การเก็บชิ้นส่วน

การเก็บชิ้นส่วน

หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในการตรวจสอบด้วยตาเปล่าระหว่างการจัดเก็บสินค้าจะส่งผลให้เกิดความสับสนในระหว่างการเลือกชิ้นส่วนที่จำเป็นสำหรับสายการผลิต และกระบวนการที่ตามมาจะมีความล่าช้าเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ขั้นตอนการแจกจ่ายชิ้นส่วนซึ่งเรียงตามลำดับการทำงานก็จะยุ่งเหยิงไปด้วย การใช้ Handheld Mobile Computer และบาร์โค้ดเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์เข้ากับข้อมูลชั้นวางจะช่วยให้การดำเนินงานนี้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ทำให้สามารถเลือกชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง จัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจสอบได้เป็นอย่างมาก

กระบวนการทำงาน

กระบวนการทำงาน

Handheld Mobile Computer สามารถใช้จัดการการทำงานโดยรวม การจัดการชั่วโมงทำงาน การตรวจสอบการสวมชิ้นงาน และการจัดการเครื่องมือแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะช่วยให้จัดการกระบวนการต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีขึ้นตามที่คาดหวังได้อีกด้วย นอกเหนือไปจากการระบุข้อมูลชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์แล้ว การกำหนดสถานการณ์ในการใช้งานและสถานการณ์ในการบริโภควัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์และเครื่องมือก็สามารถทำได้เช่นกัน ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับการจัดการอุปกรณ์

การประกอบ

ความผิดพลาดของการประกอบคือปัญหาที่พบได้ทั่วไปและเกิดขึ้นได้ง่ายในกระบวนการนี้ แต่เมื่อใช้ Handheld Mobile Computer คุณจะสามารถตรวจสอบชิ้นส่วนและดูขั้นตอนการทำงานบนจอแสดงผลได้เพียงสแกนโค้ดบนผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนเท่านั้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถเข้าใจสภาพแวดล้อมในการประกอบได้อย่างง่ายดาย ชิ้นส่วน รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีหมายเลขผลิตภัณฑ์และรูปร่างคล้ายกันนั้นสามารถก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ไม่ยาก แต่การจัดการผลิตภัณฑ์ด้วยบาร์โค้ดจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการประกอบเหล่านั้น นอกจากนี้ ยังสามารถเก็บบันทึกการทำงานได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะส่งผลให้การตรวจสอบย้อนกลับมีประสิทธิภาพ

การประกอบ

การตรวจสอบ

การตรวจสอบ

ข้อดีประการหนึ่งของการติดตั้ง Handheld Mobile Computer คือการทำงานร่วมกับระบบจะช่วยให้การลงทะเบียนหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ทำได้ง่ายขึ้น อีกทั้งการตรวจสอบติดตามผลิตภัณฑ์ยังได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้จึงสามารถระบุกระบวนการที่เป็นสาเหตุของปัญหา เช่น ชิ้นงานที่มีข้อบกพร่องได้ในทันที นอกจากนี้ ผลการตรวจสอบและผลการซ่อมแซมจะถูกแปลงเป็นข้อมูลในจุดที่ดำเนินการทันที ซึ่งจะทำให้วิธีการปรับปรุงคุณภาพมีความชัดเจน

คลังสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว

คลังสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จแล้วจะถูกส่งเข้าไปในคลังสินค้าของบริษัทเพื่อรอการจัดส่ง ซึ่งสามารถลดข้อผิดพลาดของการส่งสินค้าลงได้อย่างมากด้วยระบบการตรวจสอบการจัดส่งที่ไม่ต้องอาศัยการตรวจสอบด้วยตาเปล่า นอกจากนี้ Handheld Mobile Computer ยังสามารถทำงานร่วมกับระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลังและการตรวจนับสินค้าคงคลังได้

ปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นด้วย Handheld Mobile Computer ที่มีระบบการอ่านตัวอักษร

ในบางครั้งอาจไม่มีการแปลงหมายเลขซีเรียลและหมายเลขล็อตเป็นบาร์โค้ดที่โรงงานผลิตยานยนต์/อุปกรณ์การขนส่ง ในกรณีนี้จึงจำเป็นต้องอาศัยการตรวจสอบด้วยตาเปล่า อย่างไรก็ตาม การใช้ Handheld Mobile Computer ที่รองรับการอ่านอักษรด้วยแสง (OCR) จะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วและขจัดข้อผิดพลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อีกด้วย Handheld Mobile Computer รุ่น BT ซีรีส์ของ KEYENCE มีระบบการรู้จำตัวอักษรด้วยแสง (OCR) จึงเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานตามสถานการณ์ที่แสดงไว้ด้านล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นด้วย Handheld Mobile Computer ที่มีระบบการอ่านตัวอักษร

การตรวจสอบใบบันทึกผลิตภัณฑ์และตัวผลิตภัณฑ์

การตรวจสอบใบบันทึกผลิตภัณฑ์และตัวผลิตภัณฑ์

ในปัจจุบันนี้ การจัดการกับตัวอักษรอย่างหมายเลขผลิตภัณฑ์บนฉลากชิ้นส่วนก็ยังถือว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก ตัวอย่างเช่น ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องตรวจสอบตัวอักษรด้วยตาเปล่า จดสตริงอักขระด้วยมือ และป้อนลงใน PC ด้วยตนเอง ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูลจำนวนมากก็ยังดูคล้ายกันมากจนทำให้เกิดความผิดพลาดบ่อยครั้งในการตรวจสอบด้วยตาเปล่า แต่เมื่อใช้ Handheld Mobile Computer สิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องทำจะมีเพียงการสแกนตัวอักษรเพื่อนำเข้าระบบเท่านั้น ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการตรวจสอบด้วยตาเปล่าจึงลดลงได้อย่างมาก และยังช่วยปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย

การทำงานทั่วไป

ตรวจสอบด้วยตาเปล่า บันทึกด้วยลายมือ และป้อนข้อมูลด้วยตนเองลงใน PC
การทำงานทั่วไป: ตรวจสอบด้วยตาเปล่า บันทึกด้วยลายมือ และป้อนข้อมูลด้วยตนเองลงใน PC

การทำงานที่ดีขึ้น

เพียงสแกนหมายเลขผลิตภัณฑ์
ก็สามารถนำเข้าระบบได้อย่างง่ายดาย
การทำงานที่ดีขึ้น: เพียงสแกนหมายเลขผลิตภัณฑ์ก็สามารถนำเข้าระบบได้อย่างง่ายดาย

การติดตามผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน

การติดตามผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน

ตัวอักษรของหมายเลขผลิตภัณฑ์และหมายเลขล็อตที่สลักไว้บนแผ่น PCB และโลหะนั้นเป็นปัญหามาก เนื่องจากมีขนาดเล็กและชนิดของวัสดุก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้อ่านได้ยากอีกด้วย แต่ก็มีบ่อยครั้งที่วัสดุหรือพื้นที่ว่างทำให้ไม่สามารถมาร์กบาร์โค้ดได้ โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลนี้จะได้รับการตรวจสอบด้วยตาเปล่า แต่ก็สามารถทำให้เกิดข้อผิดพลาดที่เห็นได้ชัดอันเกิดขึ้นจากอ่านบางส่วนของข้อความตกไปหรืออ่านผิด และข้อผิดพลาดที่เกิดจากบันทึกที่เขียนด้วยมือและการป้อนข้อมูลลงใน PC ด้วยตนเอง แต่เมื่อติดตั้ง Handheld Mobile Computer ผู้ปฏิบัติงานเพียงแค่ต้องสแกนข้อความเพื่อนำเข้าระบบเท่านั้น จึงทำให้การติดตามผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนที่ไม่สามารถมาร์กบาร์โค้ดได้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

การทำงานทั่วไป

ตรวจสอบด้วยตาเปล่า บันทึกด้วยลายมือ และป้อนข้อมูลด้วยตนเองลงใน PC
การทำงานทั่วไป: ตรวจสอบด้วยตาเปล่า บันทึกด้วยลายมือ และป้อนข้อมูลด้วยตนเองลงใน PC

การทำงานที่ดีขึ้น

เพียงสแกนหมายเลขผลิตภัณฑ์
ก็สามารถนำเข้าระบบได้อย่างง่ายดาย
การทำงานที่ดีขึ้น: เพียงสแกนหมายเลขผลิตภัณฑ์ก็สามารถนำเข้าระบบได้อย่างง่ายดาย

ดัชนี