สภาพแวดล้อมที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง Handheld Mobile Computer

มีการติดตั้ง Handheld Mobile Computer ในการดำเนินงานหลายแขนง เช่น โลจิสติกส์ และการผลิต เพื่อการประยุกต์ใช้งาน เช่น การจัดการสินค้าคงคลัง การตรวจสอบข้อมูล การบริหารขั้นตอนการทำงาน การตรวจสอบย้อนกลับ และการป้องกันความผิดพลาดของการจัดส่ง ส่วนนี้จะอธิบายถึงสภาพแวดล้อมที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง Handheld Mobile Computer เพื่อการใช้งานจริง

ความต้องการสำหรับการใช้งาน Handheld Mobile Computer

ข้อดีของ Handheld Mobile Computer คือมีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายในอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียวและสามารถทำได้หลายหน้าที่ เช่น การอ่านโค้ดในรูปแบบต่างๆ รวมถึง การเก็บรวบรวม การส่ง และการรับข้อมูลด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะติดตั้ง Handheld Mobile Computer คุณจำเป็นจะต้องจัดการกับสภาพแวดล้อมโดยรอบเสียก่อน

ความจำเป็นของการเตรียมพร้อมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

ในด้านการใช้งานนั้น การมีอุปกรณ์ที่หลากหลายคือสิ่งจำเป็น ตัวอย่างเช่น PC หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องใช้สื่อสาร แบตเตอรี่ที่ให้พลังงานและที่ชาร์จแบตเตอรี่เฉพาะ และเครื่องพิมพ์เฉพาะเพื่อใช้เอาต์พุตข้อมูลที่บันทึกไว้ นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสร้างฟังก์ชันและความสามารถในการทำงานของระบบที่ตรงกับสภาพแวดล้อมและวัตถุประสงค์การใช้งานอีกด้วย ตัวอย่างของสิ่งที่ซอฟต์แวร์จัดการได้นั้น ได้แก่ วิธีการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล รวมถึงวิธีแสดงข้อมูลที่รวบรวมไว้บน PC และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน ด้วยเหตุนี้ การพิจารณาถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงและสภาพแวดล้อมอย่างละเอียดรวมไปถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ก่อนการติดตั้งจึงเป็นสิ่งสำคัญ

การระบุการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์

สภาพแวดล้อมในการสื่อสาร

Handheld Mobile Computer สามารถอ่านและเก็บข้อมูลได้ภายในเครื่องเดียว แต่การผนวกรวมอุปกรณ์เหล่านี้เข้ากับ PC และเซิร์ฟเวอร์คือสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้ในการรวบรวมข้อมูล แบ่งปันข้อมูลกับแผนกอื่น และใช้งานข้อมูลจากแผนกอื่น ปัญหาคือการระบุว่าจะใช้วิธีใดในการสื่อสารระหว่าง Handheld Mobile Computer และ PC/เซิร์ฟเวอร์ ส่วนคำตอบจะมาจากสภาพแวดล้อมการใช้งานและโดยทั่วไปจะเลือกจากหนึ่งในสองตัวเลือกต่อไปนี้ ซึ่งได้แก่ การใช้ยูนิตการสื่อสารและการใช้ LAN ไร้สาย

ใช้ยูนิตการสื่อสารเมื่อตำแหน่งการใช้งานมีจำกัด

หากตำแหน่งการใช้งานถูกจำกัดและเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ให้เลือกใช้ยูนิตการสื่อสาร โดยใช้สาย LAN หรือสาย USB เพื่อเชื่อมต่อยูนิตการสื่อสารเข้ากับ PC

ใช้ LAN ไร้สายในคลังสินค้า ร้านค้า และโรงงานขนาดใหญ่

หากคุณต้องการใช้ Handheld Mobile Computer ระหว่างการเคลื่อนที่ในคลังสินค้า ร้านค้า หรือโรงงานขนาดใหญ่ ให้เลือกชนิดไร้สาย ซึ่งจำเป็นต้องสร้าง LAN ในพื้นที่ทำงานด้วยการติดตั้งแอคเซสพอยต์เฉพาะ และเมื่อต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่มี LAN ไร้สาย ก็มักจะเป็นกรณีที่ต้องใช้ Handheld Mobile Computer เป็นพื้นที่กว้าง ดังนั้นจึงต้องวัดสภาพแวดล้อมและกำหนดจำนวน รวมถึงตำแหน่งการติดตั้งแอคเซสพอยต์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งาน

สภาพแวดล้อมของแหล่งจ่ายไฟ

Handheld Mobile Computer เป็นแบบไร้สายและใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เพื่อให้พกพาสะดวกและใช้งานง่าย แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้จะมีอยู่หลายชนิด รวมถึงแบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ได้แบบเฉพาะ และแบตเตอรี่เซลล์แห้งสำหรับการใช้งานทั่วไป เมื่อใช้งาน Handheld Mobile Computer เฉพาะในบริษัทหรือโรงงาน การเตรียมแท่นชาร์จเฉพาะเพื่อชาร์จ Handheld Mobile Computer โดยอัตโนมัติเมื่อเสียบเข้ากับแท่นชาร์จหลังจากทำงานเสร็จก็เพียงพอแล้ว ส่วนในสถานการณ์ที่คาดว่าช่างเทคนิคและพนักงานขายจะนำ Handheld Mobile Computer ออกไปนอกบริษัท โดยทั่วไปแล้วจะต้องเลือก Handheld Mobile Computer ชนิดที่ใช้แบตเตอรี่แบบเซลล์แห้งหรือแบตเตอรี่ชาร์จได้แบบใช้งานทั่วไป ซึ่งสามารถซื้อมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่เสื่อมได้ทันทีเมื่ออยู่นอกสำนักงาน แทนที่จะเลือก Handheld Mobile Computer ที่ใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่เฉพาะ

เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ

สิ่งหนึ่งที่พบได้ทั่วไปคือพนักงานส่งของตามบ้านจะพิมพ์ข้อมูลออกมาเมื่อส่งพัสดุ ข้อดีหนึ่งของ Handheld Mobile Computer คือนอกจากการอ่านและเก็บข้อมูลแล้ว ยังสามารถพิมพ์ข้อมูลได้โดยเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ อีกทั้งงานที่ต้องมีเครื่องพิมพ์ต่างหาก เช่น การอ่านข้อมูลจากคลังสินค้าหรือโรงงาน และติดฉลากเข้ากับกล่องลังและพิมพ์บาร์โค้ดสำหรับการจัดส่ง ก็ยังสามารถใช้ HandHeld Mobile Computer ร่วมกับเครื่องพิมพ์แบบพกพาที่มีขนาดกะทัดรัดได้เช่นกัน

เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ
 1. A: LAN ไร้สาย
 2. B: PC
 3. C: แอคเซสพอยต์
 4. D: Bluetooth
 5. E: โทรศัพท์มือถือ
 6. F: เครื่องพิมพ์แบบพกพา
 7. G: การสื่อสารและแท่นชาร์จ
 8. H: แฟลชไดรฟ์ USB
 9. I: การ์ด microSD
 10. J: ยูนิตการชาร์จ

การพัฒนาซอฟต์แวร์

การพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะที่ทำได้ยาก

การพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะนั้นทำได้ยากกว่าการสร้างสภาพแวดล้อมด้านฮาร์ดแวร์อย่าง Handheld Mobile Computer และอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น อุปกรณ์การสื่อสาร แบตเตอรี่ และเครื่องพิมพ์ ทั้งนี้ เนื่องจากการสร้างระบบ เช่น การกำหนดวิธีการเก็บและประมวลผลข้อมูลที่อ่านได้ และวิธีติดตั้งการดำเนินการบนจอภาพนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของวิศวกรระบบ และโดยปกติแล้ว ต้นทุนการพัฒนาในระหว่างการติดตั้งฮาร์ดแวร์นั้นก็จะต้องใช้เงินทุนมาก จึงมักจะเกิดกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานต้องการติดตั้ง Handheld Mobile Computer เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น แต่ต้องติดกับปัญหาในการพัฒนาซอฟต์แวร์และไม่ได้รับประสิทธิภาพตามที่คาดหวังไว้

วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยทั่วไป

เงื่อนไขการติดตั้ง Handheld Mobile Computer นั้นมีความแตกต่างกันมากตามข้อมูลจำเพาะและจะขึ้นอยู่กับว่ามีระบบขององค์กรให้ใช้งานหรือไม่ แต่สำหรับวิธีการพัฒนาโดยทั่วไปนั้นจะสามารถแยกออกเป็นสี่วิธีได้ดังนี้

แอพพลิเคชันแบบฝังตัว

ในรูปแบบนี้ แอพพลิเคชันที่จะใช้งานจะฝังอยู่ใน Handheld Mobile Computer ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับองค์กรที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูล ควบคุมอุปกรณ์อย่างสมบูรณ์ และพัฒนาแอพพลิเคชันต่างๆ อย่างง่ายดาย

แอพพลิเคชันแบบฝังตัว

เว็บแอพพลิเคชัน

ในรูปแบบนี้ เบราว์เซอร์บน Handheld Mobile Computer จะเข้าถึงหน้าเว็บบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับองค์กรที่ต้องการหรือใช้งานเว็บแอพพลิเคชันอยู่แล้ว และต้องการจัดการแอพพลิเคชันแบบรวมสู่ศูนย์กลาง

เว็บแอพพลิเคชัน

บริการเทอร์มินัล

ในรูปแบบนี้ Handheld Mobile Computer จะจำลองแอพพลิเคชันของ PC ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับองค์กรที่ต้องการใช้แอพพลิเคชัน PC แบบเดิมและจัดการแอพพลิเคชันแบบรวมสู่ศูนย์กลาง

บริการเทอร์มินัล

โปรแกรมจำลองเทอร์มินัล/มิดเดิลแวร์

รูปแบบนี้จะใช้โปรแกรมจำลองเทอร์มินัล/มิดเดิลแวร์ของบริษัทอื่น ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับองค์กรที่ต้องการสร้างระบบเว็บที่รวดเร็วและหลากหลาย ใช้โปรแกรมจำลอง AS/400 และ SAP บน Handheld Mobile Computer และจัดการแอพพลิเคชันแบบรวมสู่ศูนย์กลาง

โปรแกรมจำลองเทอร์มินัล/มิดเดิลแวร์

การเลือกวิธีการพัฒนาตามความต้องการ

จำเป็นต้องเลือกวิธีการพัฒนาจากสี่วิธีด้านบนโดยค้นหาวิธีที่ตรงกับความต้องการในพื้นที่ทำงาน และสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานต้องการทำด้วย Handheld Mobile Computer ในส่วนนี้จะกล่าวถึงฟังก์ชันหลักที่จำเป็นของ Handheld Mobile Computer และวิธีการพัฒนาที่สามารถใช้เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลเราต้องการเก็บรวบรวมข้อมูล

 • เราต้องการบันทึกข้อมูลบน Handheld Mobile Computer
 • เราต้องการใช้ Handheld Mobile Computer ถึงแม้จะไม่ได้ใช้ LAN ไร้สายในสภาพแวดล้อมการทำงานก็ตาม
วิธีการพัฒนาที่เหมาะสม

แอพพลิเคชันแบบฝังตัว

การควบคุมที่สมบูรณ์เราต้องการควบคุมอุปกรณ์อย่างสมบูรณ์

 • เราต้องการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น ตัวส่งเสียงเตือน ตัวสั่นสะเทือน และการดำเนินการกับไฟล์
วิธีการพัฒนาที่เหมาะสม

แอพพลิเคชันแบบฝังตัว

เว็บเราต้องการใช้เว็บแอพพลิเคชัน

 • เราเชี่ยวชาญการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันและมีระบบเว็บอยู่แล้ว เราจึงต้องการใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เราต้องการใช้งาน Handheld Mobile Computer ในระบบเว็บ
วิธีการพัฒนาที่เหมาะสม

เว็บแอพพลิเคชัน

การพัฒนาแบบรวมสู่ศูนย์กลางเราต้องการจัดการแอพพลิเคชันแบบรวมสู่ศูนย์กลาง

 • เราต้องการจัดการแอพพลิเคชันแบบรวมสู่ศูนย์กลางบนเซิร์ฟเวอร์ ไม่ใช่จาก Handheld Mobile Computer
 • เราต้องการลดความยุ่งยากในการกระจายแอพพลิเคชัน
วิธีการพัฒนาที่เหมาะสม

เว็บแอพพลิเคชัน บริการเทอร์มินัล และโปรแกรมจำลองเทอร์มินัล/มิดเดิลแวร์

แอพพลิเคชัน PCเราต้องการใช้แอพพลิเคชัน PC แบบเดิม

 • เรามีแอพพลิเคชัน PC อยู่แล้ว เราจึงต้องการใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เราต้องการใช้งานแอพพลิเคชัน PC จาก Handheld Mobile Computer
วิธีการพัฒนาที่เหมาะสม

บริการเทอร์มินัล

มิดเดิลแวร์เราต้องการสร้างระบบเว็บที่รวดเร็วและสมบูรณ์

 • เราต้องการใช้มิดเดิลแวร์ของบริษัทอื่นในการใช้งาน Handheld Mobile Computer ด้วยระบบเว็บ และความเร็วสูงและความสามารถในการใช้งานของระบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์
วิธีการพัฒนาที่เหมาะสม

โปรแกรมจำลองเทอร์มินัล/มิดเดิลแวร์

โปรแกรมจำลองเราต้องการใช้โปรแกรมจำลอง AS/400 และ SAP บน Handheld Mobile Computer

 • เราต้องการใช้ซอฟต์แวร์จำลองของบริษัทอื่นในการจำลอง AS/400 และ SAP
 • เราต้องการกำจัดความยุ่งยากของการพัฒนาโปรแกรมอินเตอร์เฟซใหม่
วิธีการพัฒนาที่เหมาะสม

โปรแกรมจำลองเทอร์มินัล/มิดเดิลแวร์

KEYENCE จะช่วยให้คุณพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ง่ายโดยไม่ต้องมีการเขียนโปรแกรม

เมื่อใช้ Handheld Mobile Computer จะมีวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์หลายวิธี เช่น แอพพลิเคชันแบบฝัง เว็บแอพพลิเคชัน บริการเทอร์มินัล และโปรแกรมจำลองเทอร์มินัล/มิดเดิลแวร์ อย่างไรก็ตาม ทุกวิธีต่างมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและต้องใช้เวลากว่าจะแล้วเสร็จ แต่เครื่องมือพัฒนาของ KEYENCE สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ และช่วยให้พัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะของคุณเองได้อย่างสะดวก

คุณสมบัติที่ยอดเยี่้ยมที่สุดของเครื่องมือเหล่านี้คือการพัฒนาด้วยการแสดงผลที่ใช้งานง่าย แม้จะเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านภาษาคอมพิวเตอร์ยากๆ เลยก็สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะได้ เพียงแค่เลือกฟังก์ชัน ไอคอน และอื่นๆ เช่น รายการจากเทมเพลตที่มีให้เลือกมากมาย และเครื่องมือ GUI (อินเตอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิก) ที่แสดงผลบนหน้าจอ PC ตามต้องการ ซึ่งจะช่วยกำจัดความสูญเปล่าด้วยการลดความยุ่งยาก ต้นทุน และเวลาที่ต้องใช้ในการสั่งการพัฒนาจากผู้จำหน่ายและวิศวกรเป็นการเฉพาะ ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถพัฒนาระบบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วด้วยตัวคุณเอง ซึ่งช่วยให้รองรับโครงการระยะสั้นที่มีต้นทุนต่ำได้อย่างไม่ยุ่งยาก

การพัฒนาที่ง่ายดาย
การพัฒนาที่ง่ายดาย
KEYENCE ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการพัฒนาที่ง่ายดาย
สามารถใช้ BT Application Design Tool ที่ออกแบบมาสำหรับ BT ซีรีส์ของ Handheld Mobile Computer เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันได้อย่างง่ายดาย ซอฟต์แวร์นี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรต่างๆ ที่ต้องมีการรองรับโครงการระยะสั้นที่มีต้นทุนต่ำอย่างยืดหยุ่น

BT Application Design Tool ช่วยแก้ปัญหาความยุ่งยากในการติดตั้งที่น่าปวดหัว

BT Application Design Tool สามารถใช้แก้ปัญหาด้านการใช้งานและการติดตั้ง Handheld Mobile Computer ที่น่าปวดหัวตามตัวอย่างที่แสดงไว้ด้านล่างนี้ หากการพัฒนาซอฟต์แวร์ทำให้คุณปวดหัว โปรดติดต่อ KEYENCE

BT Application Design Tool ช่วยแก้ปัญหาความยุ่งยากในการติดตั้งที่น่าปวดหัว

สามารถสร้างแอพพลิเคชันเฉพาะขององค์กรได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม

การเขียนโปรแกรมที่ยุ่งยากจะไม่จำเป็นเมื่อใช้ BT Application Design Tool โดยคุณสามารถสร้างแอพพลิเคชันเฉพาะขององค์กรได้อย่างรวดเร็วโดยการปรับแต่งเทมเพลตที่มีมาให้เพื่อให้เข้ากับรายละเอียดของงานได้อย่างง่ายดาย

การพัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลต

เราได้จัดเตรียมเทมเพลตที่หลากหลายตามสถานการณ์ที่คาดว่าจะต้องใช้งาน Handheld Mobile Computer จึงสามารถสร้างแอพพลิเคชันได้อย่างง่ายดายด้วยการเลือกเทมเพลตและปรับแต่งให้เหมาะกับการทำงาน

การพัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลต

การพัฒนาด้วยการแสดงผลที่ใช้งานง่าย

สามารถพัฒนาแอพพลิเคชันของ Handheld Mobile Computer ได้อย่างง่ายดาย เพียงเลือกและลากส่วนประกอบจากไลบรารี ทั้งยังสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมอีกด้วย

การพัฒนาด้วยการแสดงผลที่ใช้งานง่าย

การจัดการข้อมูลที่รวบรวมมาได้อย่างยืดหยุ่น

BT Application Design Tool นั้นไม่เพียงแต่จะใช้สำหรับการพัฒนาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแอพพลิเคชัน PC สำหรับดูสถิติของข้อมูลที่รวบรวมมาได้ด้วย ทั้งยังสามารถจัดการกับฐานข้อมูลและรองรับเอาต์พุต CSV ซึ่งจะช่วยให้โหลดข้อมูลที่รวบรวมมาได้เข้าสู่แอพพลิเคชันต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย

การจัดการข้อมูลที่รวบรวมมาได้อย่างยืดหยุ่น

ดัชนี