[อุตสาหกรรมการค้าปลีก] ร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง

ในส่วนนี้จะแสดงตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน Handheld Mobile Computer ในอุตสาหกรรมการค้าปลีก ต่อไปนี้เราจะอธิบายตัวอย่างการใช้งาน Handheld Mobile Computer ที่ร้านค้าปลีกเฉพาะอย่างที่อยู่ภายในอุตสาหกรรมการค้าปลีก เช่น ร้านเสื้อผ้า

การทำงานที่ร้านเสื้อผ้า

ร้านเสื้อผ้านั้นมีงานหลากหลายอย่างที่ต้องทำ เช่น การดูแลลูกค้า การจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้า รวมถึงการทำความสะอาด/ดูแลจัดการภายในร้านด้วยจำนวนพนักงานที่น้อย นอกเหนือไปจากงานหน้าร้านเหล่านั้นแล้ว พนักงานก็ยังมีหน้าที่ที่ต้องจัดการอีกมากมาย รวมถึงการจัดการยอดขายประจำวัน การแจ้งยอดขายต่อสำนักงานใหญ่ การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และการรับผลิตภัณฑ์ การติดตั้ง Handheld Mobile Computer จะช่วยให้พนักงานสามารถจัดการงานประจำวันหลักๆ ดังกล่าวได้สะดวกขึ้นเพียงแค่สแกนบาร์โค้ดเท่านั้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนเกี่ยวกับบุคลากรและเวลาลงได้อย่างมาก

ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาโดยการติดตั้ง Handheld Mobile Computer

การทำงานที่ร้านเสื้อผ้า

โดยทั่วไปแล้ว การวางใจให้พนักงานทำงานส่วนใหญ่ภายในร้านเสื้อผ้าคือสิ่งจำเป็น อย่างไรก็ตาม การพึ่งพาพนักงานมากเกินไปอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดของมนุษย์บ่อยครั้ง เช่น การป้อนข้อมูลที่ผิดพลาดและทำให้พนักงานนำสินค้ามาให้ลูกค้าผิดแบบหรือผิดขนาดเพราะมีความคล้ายคลึงกับแบบที่ลูกค้าต้องการ แต่การใช้ Handheld Mobile Computer สแกนบาร์โค้ดบนป้ายสินค้าจะสามารถอ่านและบันทึกข้อมูล เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ ราคาขายปลีก ขนาด สี และรหัสผลิตภัณฑ์ได้ทันทีและแม่นยำ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร้านอย่างการจัดการยอดขายและการจัดการสินค้าคงคลังได้

Handheld Mobile Computer เพียงเครื่องเดียวก็เพียงพอสำหรับการทำงานทั้งหมดภายในร้าน

ข้อดีของ Handheld Mobile Computer จาก KEYENCE คือไม่จำเป็นต้องใช้ระบบขนาดใหญ่และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ซึ่งประสิทธิภาพในการลดต้นทุนการติดตั้งถือเป็นข้อดีที่มีประโยชน์มากสำหรับร้านเสื้อผ้าที่โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีขนาดเล็ก จึงสามารถติดตั้ง Handheld Mobile Computer ในร้านขนาดเล็กที่มีพื้นที่จำกัดได้โดยไม่ต้องติดตั้ง PC และอุปกรณ์ต่อพ่วงใดๆ

อีกทั้ง คุณยังสามารถทำได้ทุกอย่างตั้งแต่การสแกนบาร์โค้ดไปจนถึงการส่งข้อมูลไปยังสำนักงานใหญ่ด้วย Handheld Mobile Computer เพียงเครื่องเดียว ซึ่งจะช่วยลดความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้อย่างมาก นอกจากนี้ การผนวกรวมข้อมูลที่ได้รับจาก Handheld Mobile Computer เข้ากับระบบของสำนักงานใหญ่ยังทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลนี้ลงในรายงานรายวันและรายเดือนได้โดยไม่ต้องเพิ่มการทำงาน การสร้างข้อมูลผลลัพธ์และวิเคราะห์ยอดขายจึงทำได้อย่างง่ายดาย

Handheld Mobile Computer เพียงเครื่องเดียวก็เพียงพอสำหรับการทำงานทั้งหมดภายในร้าน
Handheld Mobile Computer เพียงเครื่องเดียวก็เพียงพอสำหรับการทำงานทั้งหมดภายในร้าน

ข้อดีของการติดตั้ง Handheld Mobile Computer ในการปฏิบัติงานที่หลากหลายและกิจกรรมต่างๆ ในการทำงาน

ข้อดีของการติดตั้ง Handheld Mobile Computer ในการปฏิบัติงานที่หลากหลายและกิจกรรมต่างๆ ในการทำงาน

ในส่วนนี้จะแสดงตัวอย่างการติดตั้ง Handheld Mobile Computer อย่างละเอียดซึ่งแบ่งกลุ่มตามการใช้งาน/การทำงานที่ร้านเสื้อผ้า โดยจะแนะนำในลักษณะที่เข้าใจง่าย เช่น ข้อดีที่ได้รับและผลกระทบจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยการติดตั้ง Handheld Mobile Computer

การจัดการกับรายการสั่งซื้อของลูกค้า (การตรวจสอบสินค้าคงคลังระหว่างสำนักงานใหญ่และร้านค้า)

เมื่อในร้านไม่มีสินค้า ขนาด หรือสีที่ลูกค้าต้องการจึงจำเป็นจะต้องตรวจสอบสินค้าคงคลังที่สำนักงานใหญ่และสาขาอื่น ซึ่งคุณสามารถดูข้อมูลที่สำคัญจากสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นๆ ได้ในทันทีด้วย Handheld Mobile Computer ทำให้คุณสามารถจัดการกับรายการสั่งซื้อของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถใช้ข้อมูลสินค้าคงคลังร่วมกันระหว่างแต่ละสาขาเพื่อป้องกันไม่ให้สูญเสียโอกาสในการเพิ่มยอดขายได้

การจัดการกับรายการสั่งซื้อของลูกค้า (การป้องกันไม่ให้พนักงานนำผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องมาให้ลูกค้า)

การจัดการกับรายการสั่งซื้อของลูกค้า (การป้องกันไม่ให้พนักงานนำผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องมาให้ลูกค้า)

พนักงานจะต้องไม่นำผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปจากสิ่งที่ลูกค้าต้องการมามอบให้ แต่ดีไซน์ ขนาด สี และคุณลักษณะอื่นๆ ของเสื้อผ้าที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้พนักงานหยิบผิดได้ ด้วยเหตุนี้ การอ่านบาร์โค้ดจึงทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องพึ่งการตรวจสอบด้วยตาเปล่า

การออกใบบันทึกการเคลื่อนย้าย

ใบบันทึกการเคลื่อนย้ายคือสิ่งที่ต้องทำเมื่อจำเป็นจะต้องเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ระหว่างสาขาหรือส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังสำนักงานใหญ่ แต่เมื่อมี Handheld Mobile Computer และเครื่องพิมพ์อยู่ คุณก็จะสามารถออกใบบันทึกการเคลื่อนย้ายได้ทันทีโดยเพียงแค่สแกนบาร์โค้ดเท่านั้น ซึ่งจะช่วยตัดความยุ่งยากในการที่ต้องเขียนใบบันทึกข้อมูลด้วยมือและยังช่วยขจัดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลและกรณีที่พนักงานจะหยิบผลิตภัณฑ์ผิดได้อย่างหายห่วง

การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม

Handheld Mobile Computer สามารถตรวจสอบอันดับยอดขายสินค้าที่ร้านค้าได้ทันทีเพื่อดูว่าสินค้าใดกำลังได้รับความนิยม และยังสามารถใช้สื่อโฆษณา ณ จุดขาย (POP) และวิธีการโฆษณาอื่นๆ เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ยอดนิยมในแต่ละเดือนเพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายให้มากยิ่งขึ้น

การสรุป / การรายงานยอดขาย

Handheld Mobile Computer สามารถสรุปยอดขายได้อย่างง่ายดาย เพียงสแกนบาร์โค้ด ณ จุดที่การชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องทำสรุปยอดอีกครั้งเพื่อรายงานยอดขายไปยังสำนักงานใหญ่

การจัดการสินค้าคงคลัง

การจัดการสินค้าคงคลัง

การทำงานที่มักจะมีความยุ่งยากในร้านค้าปลีกทุกร้านก็คือการจัดการสินค้าคงคลัง ในกรณีของร้านเสื้อผ้า ปัญหาในการป้อนข้อมูลผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายดาย เนื่องจากสินค้าที่มีจำนวนมากและยังมีความหลากหลาย ทั้งเรื่องของสี ขนาด และคุณลักษณะอื่นๆ โดยปกติแล้ว ร้านค้าจะจัดการกับสินค้าคงคลังทั้งหมดในครั้งเดียวหลังจากร้านปิดหรือในวันที่กำหนดให้ปิดร้าน แต่ Handheld Mobile Computer สามารถสแกนบาร์โค้ดบนป้ายเพื่อจัดการสินค้าคงคลังไปพร้อมๆ กับการทำงานปกติได้ ทำให้สามารถจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างรวดเร็วโดยปราศจากข้อผิดพลาด นอกจากนี้ไม่จำเป็นต้องปิดร้านเพื่อจัดการสินค้าคงคลังซึ่งจะช่วยให้พนักงานโฟกัสกับงานขายได้

การจัดการที่สำนักงานใหญ่

ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของ Handheld Mobile Computer และการจัดการกับบาร์โค้ดคือสามารถนำข้อมูลที่ได้รับจากแต่ละร้านมาใช้ตรวจสอบแนวโน้มและผลลัพธ์ของยอดขายได้อย่างละเอียด และเพื่อสร้างกลยุทธ์การจัดการสำหรับอนาคต การติดตั้ง Handheld Mobile Computer จะช่วยให้งานต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการโลจิสติกส์ และการวางแผนของที่ร้านได้ด้วยการเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์

ดัชนี