[อุตสาหกรรมการผลิต] อาหาร/ยา/เครื่องสำอาง

ในส่วนนี้จะแสดงตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจริงที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ยา และเครื่องสำอางในอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งตัวอย่างจริงจะแสดงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการต่างๆ ของอาหาร ยา และเครื่องสำอาง รวมถึงข้อดีของการติดตั้ง Handheld Mobile Computer ในสถานที่ปฏิบัติงานดังกล่าว

การผลิตอาหาร/ยา/เครื่องสำอาง

การผลิตอาหาร/ยา/เครื่องสำอาง

อาหาร ยา และเครื่องสำอางจะต้องมีความปลอดภัยเป็นอย่างสูงเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าสู่ร่างกายหรือสัมผัสกับผิวหนัง ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารที่หมดอายุไปแล้ว มีชิ้นส่วนแปลกปลอม และบรรจุภัณฑ์บกพร่องคือปัญหาที่ส่งผลเสียต่อความปลอดภัยของอาหารและจะเกิดขึ้นไม่ได้เป็นอันขาด เนื่องจากหากเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบจะต้องถูกเรียกคืนในทันที นอกจากนี้ ไม่เพียงแต่จะมีการเพิ่มความแข็งแกร่งของระบบการตรวจสอบและการจัดการแล้ว ความสำคัญของการตรวจสอบย้อนกลับยังเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วย อีกทั้งแนวโน้มในอุตสาหกรรมอาหารและยาต่างก็แสดงให้เห็นว่ามาตรฐานการแสดงผลมีความเข้มงวดขึ้นทุกปี ตัวอย่างเช่น ระดับของการจำกัดที่สูงขึ้นสำหรับการบ่งชี้เกี่ยวกับข้อมูล เช่น วันที่ควรบริโภคก่อน สถานที่ผลิต และส่วนผสม รวมถึงการกำหนดโค้ดการจัดจำหน่าย ซึ่งส่งผลให้มีกระบวนการผลิตเพิ่มมากขึ้น แต่การติดตั้งระบบ Handheld Mobile Computer รวมถึงการใช้บาร์โค้ดและโค้ด 2D จะทำให้อาหาร ยา และเครื่องสำอางที่ส่งไปถึงผู้บริโภคมีความปลอดภัยมากขึ้น

ปัญหาในการผลิตอาหาร/ยา/เครื่องสำอาง

ในไซต์งานการผลิตสำหรับสินค้า เช่น อาหาร ยาและเครื่องสำอางก็อาจเกิดความผิดพลาดในการรับสินค้าและจัดส่งได้ง่าย เนื่องจากต้องจัดการกับสินค้าจำนวนมาก และผลิตภัณฑ์เหล่านั้นก็ยังคล้ายกันอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เช่น มีการนำวัตถุดิบที่ไม่ถูกต้องไปใช้ระหว่างการจัดการสินค้าคงคลัง การหยิบสินค้า และการผสม ซึ่งไม่เฉพาะสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วเท่านั้นที่จะต้องมีวันที่ควรบริโภคก่อนและวันหมดอายุ แต่ยังรวมไปถึงวัตถุดิบอีกด้วย เนื่องจากการจัดการวันที่เหล่านี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับการผลิตอาหาร ยา และเครื่องสำอาง ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจนำไปสู่การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่เพียงแต่จะสร้างความสูญเสียครั้งใหญ่เท่านั้น แต่ยังสร้างความเสียหายอย่างมากต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์อีกด้วย

การแก้ไขปัญหาด้วยการติดตั้ง Handheld Mobile Computer

การติดตั้ง Handheld Mobile Computer เป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพในการขจัดปัญหา เช่น ข้อผิดพลาดในการรับและจัดวาง รวมถึงการรับผลิตภัณฑ์ผิดรายการ โดย Handheld Mobile Computer สามารถใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำซึ่งจะช่วยป้องกันความผิดพลาดในการจัดเตรียมวัตถุดิบในกระบวนการต่างๆ ได้ นอกจากนี้ การจัดการกับวัตถุดิบอย่างละเอียดถี่ถ้วนยังช่วยลดการสูญเสียจากการผลิตได้อีกด้วย สำหรับในด้านของการจัดส่งผลิตภัณฑ์นั้น การใช้ Handheld Mobile Computer ไม่เพียงแต่จะทำให้จัดการผลิตภัณฑ์ได้เท่านั้น แต่ยังสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ซึ่งจะทำให้สามารถป้องกันปัญหา เช่น การวางออเดอร์ผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุ แม้จะมีการปล่อยผลิตภัณฑ์ที่มีตำหนิออกมาก็สามารถระบุและเรียกคืนล็อตของชิ้นงานได้

กระบวนการและขั้นตอนการผลิตโดยทั่วไป

ในส่วนนี้จะแสดงตัวอย่างการติดตั้ง Handheld Mobile Computer แบบละเอียดซึ่งแบ่งตามกระบวนการในระหว่างการผลิตอาหาร/ยา/เครื่องสำอาง กระบวนการและขั้นตอนการผลิตโดยทั่วไปสำหรับอาหาร/ยา/เครื่องสำอางจะแสดงไว้ด้านล่าง

ซัพพลายเออร์

การรับ
กระบวนการและขั้นตอนการผลิตโดยทั่วไป
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ
คลังสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว
  • การตรวจสอบการจัดส่ง
  • การจัดการสินค้าคงคลัง
  • งานตรวจนับสินค้าคงคลัง
  • การจัดการข้อมูล

ข้อดีของการติดตั้ง Handheld Mobile Computer ในกระบวนการต่างๆ

ในส่วนนี้จะอธิบายถึงข้อดีของการติดตั้ง Handheld Mobile Computer และตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจริงสำหรับกระบวนการทั่วไปที่แสดงไว้ข้างต้น

การรับ

การรับ

โดยปกติแล้วจะต้องตรวจสอบใบบันทึกสำหรับการตรวจสอบวัตถุดิบด้วยตาเปล่า แต่หมายเลขผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ และข้อมูลอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันก็อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ Handheld Mobile Computer จะช่วยให้งานรับสินค้าไม่มีข้อผิดพลาดด้วยการอ่านบาร์โค้ดและข้อมูลที่คล้ายกันที่ให้มาพร้อมกับวัตถุดิบ ผู้ปฏิบัติงานจึงไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และยังสามารถแปลงผลลัพธ์ไปเป็นข้อมูลได้ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดจากความประมาทได้ เมื่อมีการใช้ Handheld Mobile Computer ในสายการผลิต รายการสินค้าจะถูกเคลื่อนย้ายโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้การจัดการกับรายการสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้อง

การเก็บวัตถุดิบ

การเก็บวัตถุดิบ

หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในการตรวจสอบด้วยตาเปล่าระหว่างการจัดเก็บสินค้าหรือหากสินค้าถูกนำไปวางไว้ผิดชั้น จะส่งผลให้เกิดความสับสนในระหว่างการเลือกชิ้นส่วนที่จำเป็นสำหรับสายการผลิต และกระบวนการที่ตามมาจะมีความล่าช้าเป็นอย่างมาก การใช้ Handheld Mobile Computer และบาร์โค้ดเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์เข้ากับข้อมูลชั้นวางจะช่วยให้การดำเนินงานนี้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Handheld Mobile Computer ยังสามารถแจ้งเตือนเมื่อมีวัตถุดิบที่เกินวันที่ควรบริโภคก่อนได้ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการจ่ายวัสดุไปยังไซต์งาน

การผสม

การผสม

สำหรับอาหาร/ยา/เครื่องสำอางนั้น ความผิดพลาดในการผสมอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากการนำวัตถุดิบที่ไม่ถูกต้องมาใช้ แต่ Handheld Mobile Computer จะสามารถใช้ในการอ่านบาร์โค้ดและตรวจสอบวัตถุดิบ รวมถึงสูตรก่อนการผสมได้ จึงสามารถช่วยจัดการในด้านการปฏิบัติงานโดยรวม การตรวจสอบสูตรผสม และการตรวจสอบการใส่ได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งสามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันทีและป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการขั้นปลายได้ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบวันที่ควรบริโภคก่อนได้ระหว่างการผสม จัดการสถานะของวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงและจัดการรายการสินค้าจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการผลิตได้

การเติม

การเติม

Handheld Mobile Computer สามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดการหมายเลขล็อต การบริหารกระบวนการ และการตรวจสอบในกระบวนการเติมได้ นอกจากนี้ หากเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการมาร์กฉลาก Handheld Mobile Computer จะแจ้งเตือนให้ทราบในช่วงที่สแกนฉลากเหล่านั้น

การตรวจสอบ/การบรรจุหีบห่อ

การตรวจสอบ/การบรรจุหีบห่อ

บางครั้งอาจเกิดเหตุการณ์ที่มีล็อตการจัดส่งถูกตีส่งกลับมา เนื่องจากเกิดปัญหา เช่น การจัดการกับรายการสินค้าที่ดำเนินการไม่ละเอียดในการผลิตอาหาร/ยา/เครื่องสำอาง แต่หากติดตั้ง Handheld Mobile Computer ไว้ก็จะสามารถจัดการกับประวัติการจัดส่งจำนวนมากของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้ และยังสามารถจัดการกับคำขอของลูกค้าสำหรับการส่งมอบสินค้าที่มีวันที่ควรบริโภคก่อนในภายหลังได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้

คลังสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว

คลังสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว

การติดตั้ง Handheld Mobile Computer ในคลังสินค้าที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสามารถป้องกันความผิดพลาดในการจัดส่งได้ เนื่องจากสามารถติดบาร์โค้ดและโค้ด 2D บนบรรจุภัณฑ์เพื่อตรวจสอบหมายเลขชั้นวางที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในคลังสินค้าได้ Handheld Mobile Computer ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลังได้อีกด้วย การอ่านข้อมูลวันที่ควรบริโภคก่อนภายในคลังสินค้าสามารถทำได้อย่างง่ายดายตั้งแต่ต้นจนจบ จึงช่วยลดต้นทุน เวลา และความพยายามที่สูญเปล่าลงได้

ปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นด้วย Handheld Mobile Computer ที่มีระบบการอ่านตัวอักษร

สำหรับสินค้าต่างๆ เช่น อาหาร ยาและเครื่องสำอางนั้น จำเป็นจะต้องแสดงทั้งหมายเลขผลิตภัณฑ์และหมายเลขล็อต แต่ก็ควรแสดงวันที่ควรบริโภคก่อนและวันที่หมดอายุด้วย เนื่องจากข้อมูลนี้ไม่สามารถแปลงเป็นบาร์โค้ดได้จึงจำเป็นต้องทำการตรวจสอบด้วยตาเปล่า แต่การอ่านตัวอักษรผ่านการตรวจสอบด้วยภาพก็อาจไม่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้การจัดส่งผิดพลาดได้ การใช้ Handheld Mobile Computer ที่รองรับการอ่านตัวอักษรด้วยแสง (OCR) จะเปลี่ยนการตรวจสอบด้วยภาพไปเป็นการตรวจสอบด้วย Handheld Mobile Computer ได้ การตรวจสอบวันที่จึงทำได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว อีกทั้งวิธีนี้ยังช่วยลดความยุ่งยากในการเขียนข้อมูลวันที่ควรบริโภคก่อนบนกระดาษและป้อนข้อมูลลงใน PC ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการผลิตภัณฑ์ Handheld Mobile Computer รุ่น BT ซีรีส์ของ KEYENCE มีระบบการรู้จำตัวอักษรด้วยแสง (OCR) จึงเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานตามสถานการณ์ที่แสดงไว้ด้านล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

การจัดการวันที่ควรบริโภคก่อน

การตรวจสอบใบบันทึกผลิตภัณฑ์และตัวผลิตภัณฑ์

Handheld Mobile Computer ที่สามารถอ่านวันที่ควรบริโภคก่อนในขั้นตอนจัดส่งผลิตภัณฑ์จะช่วยกำจัดข้อผิดพลาดต่างๆ เช่น การตรวจสอบที่พลาดบางจุดไปและการระบุตัวตนที่ผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นจากการตรวจสอบด้วยตาเปล่า หากมีการกำหนดวันที่ที่ไม่สามารถทำการจัดส่งได้เอาไว้ล่วงหน้ากับผลิตภัณฑ์และลูกค้า จะสามารถอ่านวันที่เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลนี้ได้ในทันทีด้วย Handheld Mobile Computer จึงช่วยลดความผิดพลาดในการจัดส่งลงได้อย่างมาก การตรวจสอบด้วยตาเปล่านั้นจำเป็นจะต้องตรวจสอบซ้ำสองครั้งหรือสามครั้งเพื่อให้เกิดความแม่นยำ แต่เมื่อใช้ Handheld Mobile Computer การตรวจสอบซ้ำหลายครั้งจึงไม่จำเป็น

การทำงานทั่วไป

ตรวจสอบด้วยตาเปล่า
การทำงานทั่วไป: ตรวจสอบด้วยตาเปล่า บันทึกด้วยลายมือ และป้อนข้อมูลด้วยตนเองลงใน PC

การทำงานที่ดีขึ้น

เพียงสแกนวันที่ก็สามารถนำเข้าระบบและตรวจสอบได้อย่างง่ายดาย
การทำงานที่ดีขึ้น: เพียงสแกนหมายเลขผลิตภัณฑ์ก็จะสามารถนำเข้าระบบได้อย่างง่ายดาย

การตรวจสอบน้ำหนักที่วัดได้ของเครื่องมือวัด

การตรวจสอบน้ำหนักที่วัดได้ของเครื่องมือวัด
  1. A: เกจวัดแรงดัน
  2. B: เครื่องชั่งน้ำหนัก
  3. C: จอสัมผัส

เมื่อใส่วัตถุดิบเข้าไป การอ่านข้อมูลตัวเลขของอุปกรณ์ชั่งน้ำหนักจะช่วยขจัดความผิดพลาดในการตรวจสอบน้ำหนักด้วยตาเปล่าในระหว่างการวัดได้

การตรวจสอบน้ำหนักไปพร้อมๆ กับสูตรผสม และวัตถุดิบที่จะผสมจะช่วยตัดความจำเป็นในการจัดการเอกสารในพื้นที่หน้างานได้

การทำงานทั่วไป

ตรวจสอบด้วยตาเปล่า บันทึกด้วยลายมือ และป้อนข้อมูลด้วยตนเองลงใน PC
การทำงานทั่วไป: ตรวจสอบด้วยตาเปล่า บันทึกด้วยลายมือ และป้อนข้อมูลด้วยตนเองลงใน PC

การทำงานที่ดีขึ้น

เพียงสแกนข้อมูลของเครื่องมือวัดก็สามารถนำเข้าระบบได้อย่างง่ายดาย
การทำงานที่ดีขึ้น: เพียงสแกนหมายเลขผลิตภัณฑ์ก็จะสามารถนำเข้าระบบได้อย่างง่ายดาย

ดัชนี