ดาวน์โหลด

  1. ลงชื่อเข้าใช้หรือลงทะเบียน
  2. ดาวน์โหลดให้เสร็จสิ้น
  3. เพื่อการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วโดยไม่จำกัดในอนาคต

ลงชื่อเข้าใช้

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

* เป็นข้อมูลที่ต้องกรอก

จำนวน: 1

ขนาดไฟล์รวม : 1.99MB

  • BT-W300/W200 ซีรี่ส์ ตัวอย่าง การประยุกต์ใช้งาน OCR
    [ภาษา] ภาษาไทย
    [ชนิดไฟล์] PDF : 1.99MB
    BT-W300/W200 ซีรี่ส์ ตัวอย่าง การประยุกต์ใช้งาน OCR