สิ่งที่คุณทำได้ด้วย Handheld Mobile Computer

ฟังก์ชันของ Handheld Mobile Computer ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การอ่านบาร์โค้ดและการเก็บข้อมูลเท่านั้น ตัวเครื่องที่กะทัดรัดนี้ยังมีฟังก์ชันหลากหลายซึ่งจะช่วยให้การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และป้องกันข้อผิดพลาดที่เกิดจากผู้ใช้อีกด้วย ในส่วนนี้จะอธิบายถึงฟังก์ชันที่สำคัญเพื่อแสดงสิ่งคุณทำได้ด้วย Handheld Mobile Computer

ฟังก์ชัน (1) การเก็บรวบรวมและการบันทึกข้อมูล

การอ่านบาร์โค้ด

อ่านบาร์โค้ดและโค้ด 2D แล้วแปลงเป็นข้อมูลได้ทันที
โดยบางรุ่นจะสามารถอ่านตัวอักษร เช่น วันหมดอายุ ได้ด้วยฟังก์ชัน OCR

อินพุตด้วยปุ่มการทำงาน

อินพุตด้วยปุ่มการทำงาน

ใช้ปุ่มตัวเลขป้อนข้อมูลที่ยังไม่ได้แปลงเป็นบาร์โค้ด
ปุ่มเหล่านี้จะเหมือนกับปุ่มบนโทรศัพท์มือถือ จึงใช้งานได้อย่างสะดวก และมีประโยชน์ในการป้อนข้อมูลจำนวนในระหว่างการตรวจสอบการรับสินค้า

การเพิ่มเวลาที่ใช้ในอ่านข้อมูล

การเพิ่มเวลาที่ใช้ในอ่านข้อมูล

ในโค้ดหลายๆ ชนิดจะสามารถบันทึกวันที่และเวลาที่อ่านโค้ดลงในข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ
ซึ่งจะช่วยไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องเผชิญกับปัญหาในการบันทึกข้อมูลนี้ และยังช่วยกำจัดข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลออกไปได้ ทั้งยังช่วยให้ตรวจสอบสาเหตุเมื่อเกิดปัญหาได้อย่างง่ายอีกด้วย

ฟังก์ชัน (2) การส่งและการบันทึกผลลัพธ์โดยอัตโนมัติ

การบันทึกผลการทำงานในรูปแบบที่กำหนด

การบันทึกผลการทำงานในรูปแบบที่กำหนด

การเก็บรวบรวมผลลัพธ์จะทำได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยสามารถตรวจสอบรูปแบบที่บันทึกได้ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยลดจำนวนชั่วโมงทำงานของการบริหารจัดการข้อมูลได้

การส่งและบันทึกผลลัพธ์โดยอัตโนมัติ

การส่งและบันทึกผลลัพธ์โดยอัตโนมัติ
  1. A: ยูนิตการสื่อสาร
  2. B: จุดเชื่อมต่อ
  3. C: PC

สามารถส่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ไปยัง PC หรือเซิร์ฟเวอร์ได้โดยอัตโนมัติ
ซึ่งจะช่วยป้องกันข้อผิดพลาดอย่างการลืมส่งข้อมูลและยังช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลดเวลาส่งข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข้อมูล

การลดเวลาส่งข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข้อมูล

ใช้ฟังก์ชันการส่งข้อมูลอัตโนมัติเพื่อลดการทำงานโดยรวมได้ ซึ่งไม่เพียงแต่จะกำจัดข้อผิดพลาดจากการถ่ายโอนข้อมูลได้เท่านั้น แต่ยังช่วยให้ตรวจสอบข้อมูลโดยรวมบน PC หรืออุปกรณ์ที่คล้ายกันที่สำนักงานใหญ่ได้ในแบบเรียลไทม์อีกด้วย

ฟังก์ชัน (3) การจัดการโดยไม่หน่วงเวลา (ชนิดไร้สาย)

การจัดการแบบเรียลไทม์สามารถทำได้ด้วยอุปกรณ์ชนิดไร้สาย

เมื่อใช้เอกสารในการรวบรวมข้อมูลจะตรวจสอบผลลัพธ์ทั้งหมดได้ต่อเมื่อการตรวจนับสินค้าและการจัดการคลังสินค้าเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น จึงสามารถป้อนข้อมูลเข้าสู่ PC แต่เมื่อใช้ Handheld Mobile Computer ชนิดไร้สาย คุณจะสามารถส่งผลลัพธ์ได้ในช่วงเวลาที่กำลังทำงาน จึงสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานได้แบบเรียลไทม์ และยังบริหารจัดการได้โดยไม่หน่วงเวลา ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเมื่อรวบรวมข้อมูลลงในเอกสาร

การทำงานทั่วไป

การบันทึกข้อมูลด้วยมือ
การบันทึกข้อมูลด้วยมือ
→
การอินพุตข้อมูลลงใน PC ด้วยตนเอง
การอินพุตข้อมูลลงใน PC ด้วยตนเอง

ระบบอัตโนมัติที่ใช้ระบบไร้สาย

การจัดการแบบเรียลไทม์สามารถทำได้ด้วยอุปกรณ์ชนิดไร้สาย
  1. A: จุดเชื่อมต่อ
การจัดการสินค้าคงคลัง
สามารถตรวจนับสินค้าได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งหากใช้การรวมข้อมูลในเอกสารก็จะไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จนกว่าจะป้อนเข้าสู่ PC ทั้งหมด
การจัดการความคืบหน้า
หากใช้การรวมข้อมูลในเอกสาร คุณจะไม่สามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้จนกว่างานจะเสร็จสมบูรณ์หรือจนกว่าจะเกิดปัญหาขึ้น แต่เมื่อใช้ Handheld Mobile Computer คุณจะสามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์ทุกเมื่อที่อ่านข้อมูลและข้อมูลจะถูกถ่ายโอนโดยอัตโนมัติ การตรวจสอบความคืบหน้าจึงสามารถทำได้อย่างละเอียด ซึ่งจะช่วยให้ปรับเปลี่ยนหน้าที่ของบุคลากรได้อย่างเหมาะสมและง่ายดาย

ฟังก์ชัน (4) การส่งคำสั่งในแบบเรียลไทม์ (ชนิดไร้สาย)

การส่งคำสั่งเพื่อเปลี่ยนแปลงการทำงานให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างราบรื่น

หากใช้อุปกรณ์ชนิดไร้สาย ไม่เพียงแต่จะสามารถส่งผลลัพธ์จาก Handheld Mobile Computer ได้เท่านั้น แต่ยังสามารถส่งข้อมูลจาก PC ไปยัง Handheld Mobile Computer ได้อีกด้วย เมื่อต้องทำงานอย่างการหยิบสินค้าและการทำรายการสั่งซื้อ สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงทันที ดังนั้นการให้คำสั่งเพื่อเปลี่ยนแปลงด้วยกระดาษจึงเป็นการเสียเวลาอย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้น การจัดการก็ยังยุ่งยากมากเนื่องจากการทำงานจะเกิดขึ้นระหว่างที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
หากใช้ Handheld Mobile Computer และส่งคำสั่งแบบเรียลไทม์จะช่วยลดข้อผิดพลาดลงได้ด้วยการเปลี่ยนคำสั่งการทำงานให้เข้ากับความคืบหน้าของงานและสถานการณ์ของการสั่งซื้อ นอกจากนี้ยังสามารถทำงานในกระบวนการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการจัดระเบียบใหม่หลังจากวิเคราะห์สถานการณ์ความคืบหน้าแล้ว

การส่งคำสั่งเพื่อเปลี่ยนแปลงการทำงานให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างราบรื่น
  1. A: จุดเชื่อมต่อ
การจัดการกระบวนการและการหยิบสินค้า
Handheld Mobile Computer สามารถใช้ในการเปลี่ยนกระบวนการตามความคืบหน้าของการทำงานและสถานการณ์การสั่งซื้อได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น สามารถส่งคำสั่งได้อย่างรวดเร็วเพื่อทำให้กระบวนการไม่มีปัญหาด้านเวลา หรือต้องหยุดทั้งงานและบุคลากรเนื่องจากกระบวนการเหล่านี้ยังทำงานที่ยกเลิกไปแล้วอยู่

ฟังก์ชัน (5) การเพิ่มความแม่นยำและความน่าเชื่อถือของข้อมูล (ชนิดไร้สาย)

ป้องกันความผิดพลาดด้วยการตรวจสอบและการยืนยันข้อมูลแบบเรียลไทม์

เมื่อใช้อุปกรณ์ชนิดไร้สายจะสามารถตรวจสอบข้อมูลล่าสุดบน PC หรือเซิร์ฟเวอร์จาก Handheld Mobile Computer ได้ ทำให้ไม่ต้องไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่จะตรวจสอบ และยังสามารถตรวจสอบข้อมูลได้เพียงแค่อ่านโค้ด ซึ่งจะช่วยให้ทำการตรวจสอบได้โดยปราศจากข้อผิดพลาด

ป้องกันความผิดพลาดด้วยการตรวจสอบและการยืนยันข้อมูลแบบเรียลไทม์
  1. A: จุดเชื่อมต่อ
การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง
เมื่อต้องตรวจสอบสถานการณ์ของสินค้าคงคลังที่ร้านค้าปลีกหรือร้านค้าที่คล้ายกัน เพียงแค่สแกนบาร์โค้ดของผลิตภัณฑ์เท่านั้นก็จะค้นหาข้อมูลใน PC หรือเซิร์ฟเวอร์ได้ จึงไม่จำเป็นต้องเดินทางไปมาระหว่างร้านค้าและโกดัง ทำให้สามารถตอบคำถามของลูกค้าได้ทันทีและยังช่วยปรับปรุงการให้บริการลูกค้าได้โดยตรงอีกด้วย

ดัชนี