เครื่องกดเซอร์โว

1. ภาพรวมและคุณสมบัติ

การควบคุมความเร็วของยูนิตแรงดันและการวัดแรงดันของการกดเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเมื่อใช้เครื่องกดแบบทั่วไป อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการประดิษฐ์เครื่องกดเซอร์โวขึ้นในทศวรรษที่ 1990 แรงกดที่ซับซ้อนก็สามารถควบคุมได้ด้วยการนำ CNC และมอเตอร์เซอร์โวมาใช้ เมื่อใช้เครื่องกดเซอร์โว ผู้ปฏิบัติงานจะสามารถกำหนดความเร็วของกระบวนการ ตำแหน่ง และแรงดันได้โดยใช้ค่าตัวเลข
ตัวอย่างเช่น หากความเร็วของกระบวนการคงที่ในขณะที่ปั๊มแผ่นโลหะโดยใช้แม่พิมพ์ที่มีรูปร่างซับซ้อน ก็อาจมีแรงกดไปยังบางส่วนของแผ่นโลหะมากเกินไป ซึ่งจะส่งผลให้ขึ้นรูปได้ไม่ดี ด้วยเหตุนี้ จึงต้องลดความเร็วของกระบวนการลงเมื่อใช้เครื่องกดแบบทั่วไปเพื่อปั๊มวัสดุอย่างระมัดระวัง แต่ก็จะทำให้การผลิตช้าลงไป
เครื่องกดเซอร์โวแก้ไขปัญหานี้ได้โดยใช้ความเร็วสูงเมื่อตัวปั๊มเคลื่อนลงไปครึ่งทาง และจะลดความเร็วลงเมื่อตัวปั๊มลงไปใกล้กับศูนย์กลางของจุดศูนย์ตายล่าง (จุดล่างสุดของการกดขึ้นรูป) วิธีนี้จึงส่งผลให้ทั้งอัตราผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น

2. การขึ้นรูปชิ้นงานที่ซับซ้อน

ด้วยความสามารถในการกำหนดแรงดันได้ตามต้องการของเครื่องกดเซอร์โว จึงสามารถขึ้นรูปวัสดุที่เครื่องกดแบบทั่วไปทำได้ยาก นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพให้ดีขึ้นได้อีกด้วย เครื่องกดเซอร์โวจึงกลายเป็นเครื่องมือที่สิ่งสำคัญและโดดเด่นสำหรับการขึ้นรูปอะลูมิเนียม ไทเทเนียม และแมกนีเซียมอัลลอย พลาสติกเสริมคาร์บอนไฟเบอร์ รวมไปถึงแผ่นเหล็กความแข็งแรงสูงอันเป็นวัสดุหลักของตัวถังรถยนต์ในปัจจุบันที่ต้องการน้ำหนักที่เบาลง
ไม่เพียงแต่เครื่องกดเซอร์โวจะสามารถขึ้นรูปวัสดุที่ถือว่าทำได้ยากเท่านั้น แต่ก็ยังมีข้อดีอีกมาก ทั้งความแม่นยำในการขึ้นรูปที่สูงขึ้น ประสิทธิภาพในการผลิตมากขึ้น ลดสิ่งรบกวนได้ดีขึ้น และประหยัดพลังงานมากขึ้น เนื่องด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ ผู้ผลิตจึงหันไปใช้เครื่องกดเซอร์โวแทนเครื่องกดแบบทั่วไปมากขึ้น

โครงสร้างพื้นฐานของเครื่องกดเซอร์โว
โครงสร้างพื้นฐานของเครื่องกดเซอร์โว
A
แผงควบคุมเซอร์โว
B
เซอร์โวแอมพลิฟายเออร์ที่ควบคุมยูนิตแรงดัน
C
การตอบสนองของสัญญาณการทำงาน
D
ควบคุมความเร็วและแรงกดของยูนิตแรงดัน
E
เซอร์โวมอเตอร์
F
ยูนิตแรงดัน

ดัชนี