การขึ้นรูปพลาสติก

การขึ้นรูปพลาสติก หรือที่เรียกกันว่าการปั๊มขึ้นรูป เป็นเทคนิคในการทำรูปร่างที่ต้องการด้วยการกดวัสดุลงในแม่พิมพ์พลาสติกหรือแม่พิมพ์โลหะ
ในส่วนนี้จะแนะนำพื้นฐานของการขึ้นรูปพลาสติกและประเภทของกระบวนการต่างๆ

บทที่ 2 | การขึ้นรูปพลาสติก

ดัชนี